เชียงใหม่ ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นป่าเหมืองแร่ อ.บ้านโฮ่ง เป็นปีที่ 4 โดยเน้นการปลูกป่า 3 อย่าง

Share This:

เชียงใหม่ ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นป่าเหมืองแร่ อ.บ้านโฮ่ง เป็นปีที่ 4 โดยเน้นการปลูกป่า 3 อย่างเพื่อให้เกิดการพึ่งพากันเป็นการผสมผสานพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ ร่วมต้นไม้กว่า 1 หมื่นต้น

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำเหมือง ของบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด เป็นปีที่ 4 ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรางกูร ณ พื้นที่ทำเหมือง บริษัทศลาสามยอด จำกัด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
พร้อมด้วยนายบุญชู ตรีทอง ประธานบริหารสูงสุด ของบริษัทศิลาสามยอด จำกัด พลเอกโกศล ประทุมชาติ อดีตที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ พลเอกเกษมสุข ตาคำ อดีต ที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พันเอกอโนทัย ชัยมงคล รองผบ.มทบ.33 นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง ข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมโครงการปลูกป่าในครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า 1 พันคน

ทั้งนี้เนื่องด้วย บริษัทศิลาสามยอด ประกอบกิจการเหมืองหินปูนอุตสาหกรรมบนพื้นที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำเหมือง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแตปี2559 จนถึงปัจจุบัน

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมามหาวชิรากรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 ปี 28 กรกฎาคม 2562 ขึ้น มีแผนทำการปลูกไม้ทั้งสิ้น 1,000 ต้น จำนวน 5 ไร่ ต้นไม้ที่นำมาปลูกอาทิ ต้นมะฮอกกานี ต้นประดู่ ต้นสะเดาป่า ต้นแดง ต้นมะค่า โดยที่ผ่านมาได้ปลูกไปแล้วจำนวน 7 พันกว่าต้นเน้นการปลูกป่า 3 อย่างเพื่อให้เกิดการพึ่งพากันเป็นการผสมผสานพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้

Comments

comments