เชียงใหม่ ยามนี้พึ่งพาเครื่องรางปี่เซียะเป็นสร้อยข้อมือกำลังมาแรงคนไทยและจีนแห่เช่าบูชาที่วัดศรีดอนมูล อ.สารภี

Share This:

เชียงใหม่ ยามนี้พึ่งพาเครื่องรางปี่เซียะเป็นสร้อยข้อมือกำลังมาแรงคนไทยและจีนแห่เช่าบูชาที่วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จำนวนมากในแต่ละวันยิ่งช่วงวันหยุด ความเชื้อได้นำมาสวมใส่แล้วจะได้โชคลาภ ทำมาค้าขายดี เงินทางไหลมาเทมา ยิ่งใกล้วันหวยออกเชื่อมีโชคลาภ

จากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะสู่ดีหนัก ทำกิจการค้าขายเงียบเหงา และใกล้วันหวยออก ทำให้หลายคนตามกระแสของเครื่องรางที่กำลังมาแรง เปนที่นิยมปี่เซียะเป็นสร้อยข้อมือ โดยเฉพาะมีด้านย หรือ เชือคคอมือสีแดงจะมาให้มีโชคลาภดีเฮงๆ มาก ที่วัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีพระครูสิริศีลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชปญฺโญ เกจิอาจารย์ชื่อดังภาคเหนือ เจ้าอาวาสวัดจะมีบรรดาผู้คนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงวันหยุด

รวมไปถึงชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง นับถือศาสนาพุทธ พาไปกราบไหว้และเช่าวัตถุมงคลต่างๆ แต่ขณะนี้ปี่เซียะเป็นสร้อยข้อมือกำลังมาแรง ที่ครูบาน้อยจะผ่านพิธีปลุกเสกให้กับทุกคน เพราะชื่อว่าจะทำให้โชคดี มีโชคลาภ เงินทางไหลมาเทมา เรียกทรัพย์ต่างๆ โดยเฉพาะคนค้าขาย ผู้ประกอบกิจการงนต่างๆ

อย่างไรก็ตามทางวัดมีให้ประชาชนได้เลือกเช่าบูชาตามแต่แรงศรัทธากำลังทรัพย์ ของแต่ละคนได้ไปบูชาสวมใส่ซึ่งครูบาน้อยจะปลุกเสกให้แบบสดทุกคนที่นำมาให้ท่าน เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล ทำกิจการงานใดประสบสำเร็จมีโลคลาภตามที่มุ่งหวัง ยิ่งในช่วงนี้กระแสการสวมใส่ปี่เซียะเป็นสร้อยข้อมือมาแรงสุดๆ ของเครื่องรางในช่วงเวลานี้

Comments

comments