เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่นำร่องก้าวแรกของการใช้แอพเรียกเก็บขยะรีไซเคิล หลังจากมีการทิ้งขยะเพิ่มขึ้น 300 กว่าตันต่อวัน

Share This:

เชียงใหม่ ทน.เชียงใหมนำร่องก้าวแรกของการใช้แอพเรียกเก็บขยะรีไซเคิล หลังจากมีกาทิ้งขยะเพิ่มขึ้น 300 กว่าตันต่อวันที่จะต้องนำไปคัดแยกกำจัดขยะ เพื่อลดปัญหานำร่องจัดทำแอพเก็บขยะรีไซเคิลนำร่องโรงแรมและสถานศึกษา ก่อนจะขยายออกไปชุมชนปี 63 สิ่งที่จะกลับมาสร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะก่อน สถิติขยะแต่ละพื้นที่และลดค่าก๊าซเรือนกระจก

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่นGEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิลขึ้นมาเพื่อนำร่องในการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ หลังจากมีขยะเพิ่มขึ้นต่อวันถึง 330 ตัน ที่จะต้องนำไปจัดเก็บกำจัด เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีก่อนจะนำมาทิ้ง นอกจากนี้ประชาชนจะไดรับเงินจากเสษขยะที่ทิ้งผ่านกระบวนการคัดแยกไปแล้ว เป็นการสร้างนิสัยฝึกให้ประชาชนในแต่ละบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการต่างๆ ในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ตอนนี้เทศบาลนครเชียงใหม่นำร่องใช้บริการฟรีจัดเก็บนำไปขายให้

อย่างไรก็ตามเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำร่องกับผู้ประกอบการโรงแรง และสถานศึกษาในเขตเทศบาล เรียกใช้เว็ปแอพจัดเก็บขยะ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค GEPP เก็บขยะ ก็เริ่มมีผู้ประกอบการที่ได้ลงนามร่วมกันเข้ามาใช้ เพราะในแอพจะสามารถระบุของขยะ ปริมาณ วันเวลา นัดมาจัดเก็บ ในเขตพื้นที่ 4 แขวงของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปี 2563 จะขยายฝึกอบรมไปยังชุมชนต่างๆ ให้มีการคดแยกขยะอย่างถูกวิธี และขยะนี้จะกลับมามีรายได้คืนแก่ชุมชน แก่บ้านเรือน ที่สำคัญ GEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิล นี้จะช่วยให้ทราบสถิตีของแต่ละพื้นที่ แต่ละบ้านเรือน มีปริมาณขยะแบบไหน ขยะชนิดไหนมากที่สุด จะช่วยให้แก้ไขปัญหาค่าก๊าซเรือนกระจกว่าจากการจัดเก็บไปแล้วจะลดลงไปได้มากน้อยเท่าไร และที่สำคัญเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนได้สร้างจิตสำนึกมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องก่อนทุกครั้งจะนำไปทิ้ง นอกจากนี้GEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิล จะช่วยเป็นสื่กลางให้กับผู้รับซื้อขยะต่างโดยตรงกับผู้ขายโดยไม่ต้องเสียเวลาจะมีระยะเวลาวันที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ด้านผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมนำร่อง กล่าวว่านับเป็นอีกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาขยะ แต่ทีผ่านมาทางโรงแรมก็มีการคัดแยกขยะไว้อย่างถูกวิธี แต่มีแอพนี้ขึ้นมาจะทำให้ทราบมากยิ่งขึ้นว่าขยะชนิดไหนเป็นอย่างไร อันไหนที่ต้องกำจัด อันไหนที่จะสามรถนำกลบมามาใช้มาขายได้ ที่สำคัญสะดวกเพราะมีวันเวลานัดหมายมารับซื้อขยะ

Comments

comments