เชียงใหม่ แม่มดกัญชาเปิดศูนย์การเรียนรู้เรื่องกัญชาเพื่อรักษาโรคแห่งแรกของเชียงใหม่

Share This:

ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนกัญชาเพื่อรักษาโรค พรอมด้วย ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง หรือ แม่มดกัญชา ณ โจลี่ ฟาม์ม ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งMaster Witch Village เป็นศูนยก์ารเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์เอเชีย ไทย อเมริกัน อะคาเดมี่ ซึ่งมีการจัดแสดงแสดงความรู้ด้านสมุนไพรรักษาโรค โดยมีส่วนประกอบของกญัญชา ที่บ่งบอกว่ากัญชากับคนไทย ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว และกัญชาเมื่อใช้อย่างถูกวิธีจะไม่ก่อเกิดโทษ ในทางตรงกันข้าม กญัชา กลับช่วยรักษาโรค ร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง จากการศึกษาค้นคว้าสุดยอดสมนไพรอีกหนึ่งชนิดอย่างกัญชา ช่วยรักาษโรคได้จริง

อย่างไรก็ตามภานในศูนย์การเรียนแห่งนี้ มีห้องนิทรรศการยากสมุนไพรไทยใช้ร่วมกับกัญชา นำอุปกรณ์การเสพกัญชาจากทั่วโลก มาไว้เป็นที่แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ มีจิตอาสาจำนวน 12 คน ในการให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจและผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค เพราะที่ผ่านมาพบว่าผู้ใช้กัญชารักษาได้ยื้อชีวิตของผู้ป่วยจากโรคร้ายไว้ได้หลายราย

Comments

comments