เชียงใหม่ ผอ.ชป.ชม.ลงพื้นที่สำรวจการผันน้ำกักเก็บแก้มลิงหลังพายุวิภาเข้าช่วย อยู่ในเขตทหารทั้ง 4 แห่ง ช่วยแก้ภัยแล้งปีหน้า

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชป.ชม.ลงพื้นที่สำรวจการผันน้ำเก็บแก้มลิงหลังพายุวิภาเข้าช่วย แก้มลิงอยู่ในเขตทหารทั้ง 4 แห่ง บางแห่งอยู่ระหว่าการก่อสร้างแต่บางแห่งสามารถผันน้ำเข้เริ่มกักเก็บไว้ หลังจากอิทธิพลวิภา พัดผ่านมีฝนตกชุกหนาแน่นลำน้ำแม่แตงมีมากเพื่อสำรองน้ำไว้ก่อนถึงฤดูแล้ง คาดแล้วเสร็จ 4 แห่งจะมีน้ำเต็มความจุ กว่า 7 แสน ลบ.ม. แหล่งสำรองน้ำประปาให้กับชาวเชียงใหม่

หลังจากตลอดสัปดาห์ เกิดฝนตกต่อเนื่องและมีพายุวิภา เข้ามาทำให้จังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกต่อเนื่อง ล่าสุดนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทานเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ได้ลงพื้นที่สำรวจงานก่อสร้างแก้มลิง จำนวน 4 แห่งพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่อิทธิพลพายุวิภาพัดผ่านพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ทำให้เกิดฝนตกกระจายทั่วทั้งพื้นที่รวมทั้งลำน้ำแม่แตงเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ชลประทานเชียงใหม่ จึงได้เริ่มทำการผันน้ำแม่แตง ผ่านคลองส่งน้ำแม่แตงและลำน้ำธรรมชาติอื่นๆ ที่ไหลลงคลองชลประทานแม่แตง เข้าเก็บในโครงการก่อสร้างแก้มลิง ทั้ง 4 แห่งในพื้นที่ทหาร ของกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างร่วมกันโดยทั้ง 4 แห่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนสิ้นฤดูฝนนี้ จะสามารถกักเก็บน้ำให้เต็มความจุรวมกันจำนวน 725,000 ลูกบาศน์เมตร โดยขณะนี้เริ่มมีการผันน้ำเข้าเก็บในแก้มลิงบางแห่งแล้วและแล้งนี้จะใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกเมืองเชียงใหม่ต่อไป

ส่วนปริมาณฝนสะสม 1 เม.ย. 62 ถึงวันนี้ 272 มม. ส่วนปริมาณฝนในปีที่แล้ว 544 มม. น้อยกว่าปีที่แล้ว 50% ส่วนปริมาณน้ำล่ดสุดในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำ 84 ล้าน ลบ.ม. (32%) น้อยกว่าปี 2561 30 ล้าน ลบ.ม. (11%) เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 6.776 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่าง 7 วันที่ผ่านมา 7.483 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสม (1 เม.ย.62 ถึงวันนี้) 15 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32% ของปีที่แล้ว (47 ล้าน ลบ.ม.) และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำ 48 ล้าน ลบ.ม. (18%) น้อยกว่าปี 2561 30 ล้าน ลบ.ม. (11%) เพิ่มขึ้นจากจากสัปดาห์ที่แล้ว 3.915 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่าง 7 วันที่ผ่านมา 7.557 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสม (1 เม.ย.62 ถึงวันนี้) 24 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43% ของปีที่แล้ว (55 ล้าน ลบ.ม.)

ขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 18 อ่าง ปริมาณน้ำรวม 36 ล้าน ลบ.ม. (29%) น้อยกว่า ปี 2561 รวม 32 ล้าน ลบ.ม. (26%)และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจำนวน 191 อ่าง ปริมาณน้ำรวม 42.78 ล้าน ลบ.ม. (43%) น้อยกว่า ปี 2561 รวม 15.17 ล้าน ลบ.ม. (15%)

Comments

comments