เชียงใหม่ สายการบินไทยเวียตเจ็ทเพียง 6 เดือนแรกบินกรุงเทพ-เชียงใหม่ ผู้ใช้บริการกว่าครึ่งล้าน

Share This:

เชียงใหม่ สายการบินไทยเวียตเจ็ทเพียง 6 เดือนแรกยอดผู้ใช้บริการกว่าครึ่งล้าน บินกรุงเทพ-เชียงใหม่ 4 เที่ยวต่อสัปดาห์เติบโตขึ้น 12 % คาดปลายปีนี้จะเพิ่มเที่ยวบินหลังผู้ใช้บริการเพิ่มคาดตัวเลขการเติบโตขยับตามคาดถึงร้อยะ 15

นายรณน วิพุธศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่าสายการบินได้เปิดให้บริการจากกรุงเทพ – เชียงใหม่และเชียงใหม่ -กรุงเทพ ในห้วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน มีผู้ใช้บริการกว่า 560,000 คน คิดเป็นร้อยละ 85 โดยเป็นคนไทยร้อยละ 50 และต่างชาติร้อยละ 50 เป็นสัดส่วนที่เท่ากัน หันมาใช้บริการเที่ยวในการเดินทาง 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ มีการเติบโตร้อยละ 12 ในห้วงคึ่งปีหลังการเดินทางยังมีต่อเนื่องเตรียมเปิดเที่ยวบินเพิ่มรองรับการเดินทางเพราะจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือนักท่องเที่ยวยังคงใช้บริการเดินทางมาท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามสายการบินไทยเวียตเจ็ท ยังจะจัดโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อจูงใจลูกค้าในการใช้บริการสายการบินเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมี 5 เส้นทางการบินในประเทศ กรุงเทพ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และกระบี่ พร้อมเปิดบินเชียงรายสู่ภูเก็ต และมีการบินระหว่างประเทศ 16 เส้นทางเวียตนาม ไต้หวันและจีน คาดว่าปลายปีนี้จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอาจไปถึงร้อยละ 15 ของการใช้บริการ เครื่องบินยังเป็นหนึ่งในการเดินทางสะดวกรวดเร็ว ถึงสภาวะของเศรษฐกกิจในประเทศจนถึงต่างประเทศมีปัญหาแต่นับว่าการเดินทางด้วยสายการบินยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะไทยเวียตเจ็ทจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในราคาที่จับต้องได้ บินได้เดินทางได้ง่ายสะดวก

Comments

comments