เชียงใหม่ ผอ.ชป.เชียงใหม่เผยกักเก็บมวลน้ำอินทนนท์ผันส่งให้ชาวนา 7 ม.บ้านและส่งน้ำลงเขื่อนภูมิพล

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชป.เชียงใหม่เผยกักเก็บมวลน้ำอินทนนท์ผันส่งให้ชาวนาและส่งไปเขื่อนภูมิพล ช่วยเหลือชาวนาจำนวน 7 หมู่บ้าน ตำบลสบเตี๊ยะ พื้นทีทำนากว่า 5 พันไร่ ผ่านคลองชลประทานฝั่งขวา

หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่บนดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่กิ่วแม่ปาน 195 มิลลิเมตร ที่ทำการอุทยานฯ 190 มิลลิเมตร และมากที่สุดสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ 202 มิลลิมตร มวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำปิงทั้งหมด ล่าสุดนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่เผยว่ามวลน้ำก้อนดังกล่าวจะช่วยเหลือชาวนาฝั่งขวาของแม่น้ำปิงคือตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง ได้มีน้ำเข้าไปทำนาโดยการผันเข้าไปยังฝายวังหิน ซผ่าคลองชลประทาน ทำให้รเกษตรมีน้ำเพาะปลูกโดยเฉพาะการทำนาปี สามารถนำไปกักเก็บและจัดแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้ได้หลังจากนี้

ทั้งนี้ได้ผันไปช่วยเหลือชาวนาจำนวน 7 หมู่บ้าน ตำบลสบเตี๊ยะ พื้นทีทำนากว่า 5 พันไร่ ผ่านคลองชลประทานฝั่งขวา ปริมาณน้ำเก็บกักเหนือฝายวังหิน162,000 ลบ.ม. เนื่องจากอาคารชลประทานเป็นประตูระบายดังนั้นจะทำหน้าที่ทดน้ำให้สูงขึ้นเพื่อไหลเขาสู่คลองส่งน้ำอาศัยปริมาณน้ำที่ไหลในลำน้ำแม่กลางเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามน้ำไหลลงมาจากดอยอินทนนท์ จะผ่านประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง เป็นประตูระบายที่ยาวที่สุดกว่า 150 เมตร สามารถกักเก็บน้ำกว่า 9 ล้าน ลบ.มมีขนาดเท่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เป็นฝายสุดท้ายก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าและไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล จากปริมาณน้ำหน้าประตูระบายน้ำแม่สอยเปิดประตูระบายน้ำ 3 บานไหล51 ลบ.ม. ต่อวินาที คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านทะเลสาบดอยเต่าและไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นมา

Comments

comments