เชียงใหม่ จนท.อุทยานแม่ปิงพบเต่าเหลือง 2 ตัววิ่งไล่กันในป่าลึกขณะออกเดินลาดตระเวน เต่าเหลือง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

Share This:

เชียงใหม่ จนท.อุทยานแม่ปิงพบเต่าเหลือง 2 ตัววิ่งไล่กันในป่าลึกขณะออกเดินลาดตระเวน เต่าเหลือง มีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 และนิยมเลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยง พบ 3 ชนิดเตรียมสำรวจชนิดเต่าในพื้นที่อีกครั้ง

นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ ได้รับรายงานจากนายคงเดช อินถาเจ้าหน้าที่พร้อมชุดลาดตระเวนนเชิงคุณภาพบริเวณป่าบวกหลวง,ห้วยม่วงเจ็ดต้น,ห้วยก้อหลวง หมู่1 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผลการลาดตระเวนไม่พบการกระทำผิดในพื้นที่ แต่ที่่่น่าประทัยของเจ้าหน้าที่ต้องนำมือถือมาถ่ายคลิปสั้นของเต่าเหลืองสองตัวกำลังวิ่งไล่กัน อย่างน่ารักแสดงถึงพื้นป่ามีความสมบูรณ์และมีสัตวืป่าไม่ถูกล่าจากชาวบ้าน จึงออกมาวิ่งให้เห็นเพราะเป็นเต่าเหลืองอยู่ในป่า เบื้องต้นในพื้นที่พบ 3 ชนิดเต่าหางยาว เต่าเหลือง และเต่าน้ำ ตามชื่อเจ้าหน้าที่เรียก ขณะเดียวจะมีรอการสำรวจจำนวนเต่าในพื้นที่ว่ามีกี่ชนิดอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม อุทยานแห่งชาติแม่ปิงมีพื้นที่ ครอบคลุม 3 จังหวัด ของอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิดอาทิเก้ง กวาง เลียงผา วัวแดง หมีควาย หมูป่า และนกนานาชนิด และสัตว์ปล่อยอาทิ ละองละมั่ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญอีกด้วย มียอดเขาที่สูงที่สุดชื่อ “ดอยห้วยหลาว” มีความสูงประมาณ 1,238 เมตร

เต่าเหลือง หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าแขนง หรือ เต่าขี้ผึ้ง จัดเป็นเต่าบกขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัม กระดองโค้งสูงพอสมควร ทั่วตัวมีสีขาวหรือเหลืองเป็นส่วนใหญ่ มีแต้มสีดำบ้างประปราย ขอบกระดองของบางตัวมีสีเหลืองใสดูคล้ายขี้ผึ้งหรือเทียน จึงเป็นที่มาของชื่อ ในบางตัวเมื่อโตเต็มที่อาจมีสีน้ำตาลแก่ปน ขามีสีเทาดำ ขาหน้ามีเกล็ดใหญ่ ๆ อยู่ด้านบน ขาหลังสั้นทู่ ขาหน้าและขาหลังไม่มีพังผืดระหว่างนิ้ว แต่มีนิ้วแข็งแรงมาก ตัวผู้มีเกล็ดกระดองเว้าและลึก ขณะที่ตัวเมียราบเรียบกว่าพบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนในเอเชียใต้ ในประเทศไทยพบได้ทุกภาคกินพืชและผลไม้เป็นอาหารหลัก แต่ก็สามารถกินเนื้อ เช่น ซากสัตว์หรือหอยได้ด้วย เต่าเหลือง มีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 และนิยมเลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยง

Comments

comments