ลำพูน รีบเลยนะนักลงทุนออมสินติดปีกให้ผู้ประกอบการลำพูนเปิดวงเงินเพื่อลงทุนขยายธุรกิจสนใจแล้ว 300 ล.

Share This:

ลำพูน ออมสินทุ่ม 300 ล้านติดปีกให้ผู้ประกอบการลำพูนเพื่อการลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งจากการลงทะเบียนมีผู้สนใจขอใช้วงเงินขยายธุรกิจมากกว่า 300 ล้านบาทธนาคารออมสินที่ได้เปิดโอกาสเพิ่มช่องทางในการลงทุน

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมหอการค้าจังหวัดลำพูนกับธนาคารออมสินติดปีกผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารธนาคารออมสิน สมาชิกหอการค้าจังหวัดลำพูน สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน กว่า 100 คน เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจและการค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในส่วนของการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องวางแผนการทำธุรกิจอย่างมีแบบแผนและปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจของตนเอง

อย่างไรก็ตามธนาคารออมได้วางวงเงินลงทุนเพื่อเพิ่มช่องทางสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการได้พิจารณาในการลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้ทักษะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดิม และ พัฒนาแนวทางในการประกอบธุรกิจโดยได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ โดยให้ผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนร่วมผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจากการลงทะเบียนมีผู้สนใจขอใช้วงเงินขยายธุรกิจมากกว่า 300 ล้านบาทธนาคารออมสินที่ได้เปิดโอกาสเพิ่มช่องทางในการลงทุน

ทั้งนี้ธนาคารออมสิน โดยฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ออมสินติดปีกผู้ประกอบการ จังหวัดลำพูน

Comments

comments