เชียงใหม่ ปภ.รายงานบ้านสามหมื่น – บ้านเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง ได้เกิดดินสไลด์หลายจุด

Share This:

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานจากฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 62 ทำให้เส้นทางบ้านสามหมื่น – บ้านเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง ได้เกิดดินสไลด์หลายจุด ชาวบ้านสามหมื่น ได้ช่วยกัน เปิดเส้นทาง ขณะนี้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้- อบต.เมืองแหง จะดำเนินการปรับเกรด เพื่อให้การสัญจรสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไป

Comments

comments