เชียงใหม่ ผอ.ชป.1 เผยน้ำ 2 เขื่อนใหญ่เพิ่มขึ้นสค.ไหลเข้าเกือบ 50 ล้านรอลุ้นอีก 1 เดือนเศษคาดเชียงใหม่พ้นวิกฤตภัยแล้งปี 63

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชป.1 เผยน้ำ 2 เขื่อนใหญ่เกินครึ่งความจุรอลุ้นอีก 1 เดือนเศษคาดเชียงใหม่พ้นวิกฤตภัยแล้ง หลังจากปริมาณน้ำไหลเข้า 2 เขื่อนใหญ่แม่งัดและแม่กวงต่อเนื่องจากฝนตกหนักตกสะสมมาตลอดต้นเดือนสิงหาคม เกือบ 50 ล้าน ลบ.ม.รอประเมินสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการน้ำในห้วงฤดูแล้งปี 2563อีกครั้ง แต่ปริมาณน้ำล่าสุดมากกว่าปีที่ประสบภัยแล้ง ปี 2558

จากสถานการณ์น้ำในเข่อนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงก่อนหน้าที่จ่อเข้าวิกฤตปริมษณน้ำเหลือน้อยของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็ก เป็นช่วงฝนตกทิ้งช่วง ส่งผลกระทบต่อการกักเก็บ ล่าสุดนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ สรุปปริมาณน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ความจุเต็ม 265 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุดปริมาณน้ำจำนวน 100 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 38 % น้ำใช้การได้ 88 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกใน พื้นที่ และลดการส่งน้ำลง มีปริมาณน้ำไหลไหลเข้าเขื่อน 0.975 ล้าน ลบ.ม. สะสมเดือน ส.ค.62 รวม 25.770 ล้าน ลบ.ม. ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปริมาณน้ำน้ำเต็มความจุ 263 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุดน้ำในเขื่อน 61.240 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 23 % น้ำใช้การได้ 47 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มเพิ่มขึ่นเนื่องจากมีฝนตกใน พื้นที่ และลดการส่งน้ำลง มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 0.631 ล้าน ลบ.ม. สะสมเดือน ส.ค.62 รวม 21.937 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำไหลเข้าเขื่อนทั้งสองสะสมของเดือนสิงหาคมเกือบ 50 ล้าน ลบ.ม.

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์น้ำใน 2 เขื่อนใหญ่เริ่มดีขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องและสะสม คาดว่าอีก 1 เดือนเศษจากนี้หากมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมเข้ามาจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับปริมษณน้ำฝนน้ำท่าที่จะไหลเข้าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นต้องดูในห้วงจากนี้อีกครั้งในการประเมินสถานการณ์เพื่อบริหารจัดการน้ำในห้วงฤดูแล้งปี 2563อีกครั้ง แต่ปริมาณน้ำล่าสุดมากกว่าปีที่ประสบภัยแล้งเมื่อ 2558

Comments

comments