เชียงใหม่ ได้ผู้ชนะแล้วนะ ออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครั้งที่ 1 นร.สันป่าตองคว้าแชมป์

Share This:

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีมอบรางวัล การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ และผู้ประกอบการชาวอุตรดิตถ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบของที่ระลึก จากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมต่อยอดนำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 1 พร้อมนี้จัดเวทีเสวนาวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติกับการนำมาออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างไร ทั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 104 ทีม ประกอบด้วย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา จำนวน 62 ทีม และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 42 ทีม โดยมีผู้ร่วมส่งผลทั้งสิ้น 26 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา จำนวน 13 ทีม และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 13 ทีม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานด้านการออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติที่ยังไม่แพร่หลายมากเท่าใดนัก สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็นรางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ และรางวัลจากการเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตผ่านสื่อ Facebook ซึ่งผลรางวัลจากการตัดสินของคณะ

กรรมการประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “The secret of night safari สวนสัตว์กระป๋อง” โดย นางสาวนัฏฐิรา ชัยศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และนางสาวปีรีชญาภรณ์ คำแปง นักเรียนชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน “Fragrant Flowers Holder ผลิตภัณฑ์ใส่ดอกไม้หอม” โดย นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน “Chiang Mai Night Safari World Board Game ตอนพาน้องกลับบ้าน Take me home” โดย นายเจนทัด เจนพิชการ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย Hochshule anhalt และนางสาวธันยพร วงศ์ธิติโรจน์ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

ประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “Quilling Dry Leaf” โดย นางสาวอธิษฐาน แก้วดี ประกอบอาชีพกราฟฟิกดีไซน์ และนางสาวภิธิตา แก้วดี ประกอบอาชีพอิสระ ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน“กระเป๋ารักษ์โลก (Eco bag)” โดย คุณศิริลักษณ์ จันทร์แก้ว, นางพรนิภา ดวงไทย และนางธรรมพร ยะสินธุ์ ประกอบอาชีพอิสระ ชาวจังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน “กระถางรักษ์โลก” โดยนายณัฐวุฒิ ทรายมูล ประกอบอาชีพสถาปนิก ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจากการร่วมโหวตของประชาชนในช่องทาง Facebook ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุดคือ “The Baggle กระเป๋ายีราฟใส่อาหารสัตว์” โดย นายพุทธภาคย์ สามลทา และนายชณาณัฏฐ์ โฉมงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ “กระเป๋ารักษ์โลก Eco bag” โดยคุณศิริลักษณ์ จันทร์แก้ว, นางพรนิภา ดวงไทย และนางธรรมพร ยะสินธุ์ ประกอบอาชีพอิสระ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ดังนั้นสำนักงานพัฒนาพิงคนครจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในงานออกแบบต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่นักออกแบบในการผลิตผลงานสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งผลงานทั้งหมดจะนำไปพัฒนาและนำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป

Comments

comments