(มีคลิป)เชียงใหม่ “ปีนี้เก็บได้ 100 ล้านแล้วจ้า”ยอดดอยอินทนนท์เช้านี้จัดมา 7 องศาหนาวจัดรอรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัส

Share This:

เชียงใหม่ ยอดดอยอินทนนท์เช้านี้จัดมา 7 องศาหนาวจัดรอรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัส ครั้งแรกของดอยอินทนนท์เก็บเงินทะลุเกิน 100 ล้านบาท นักท่องเที่ยวเกินกว่า 8แสนคน คาดปีนี้สภาพอากาศหนาวเย็นมาเร็วจะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เผยสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์ขณะนี้เริ่มหนาวเย็นมาต่อเนื่องจากปลายเดือนกันยายนมาต้นเดือนตุลาคม เช้าวันนี้ยอดดอยอินทนนท์วัดได้ 7 องศาเซลเซียส ส่วนจุดชมวิวกิ่วแม่ปานวัดได้ 10 องศาเซลเซียส และที่ทำการอุทยานฯ 15 องศาเซลเซียส ซึ่งที่กิ่วแม่ปายและยอดดอยได้ลดลงมาเหลือเลขตัวเดียวสลับกัน แต่วันนี้ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมจากเมื่อวาน คนไทย 652 คน ชาวต่างชาติ 550 คน รวมนักท่องเที่ยว 1,202 คน ยานพาหนะจำนวน 344 คัน คาดว่าในห้วงวันหยุดนี้ประกอบกับมาตรการชิมช้อปใช้ สภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็น ความสวยงามของธรรมชาติบนดอยอินทนนท์ตามจุดท่องเที่ยวจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

แถลงผลการจัดเก็บเงินรายได้อุทยาน ประจำปี 2562 โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม 2561 จนถึงสิ้นเดือน กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 100,661,200 บาท (หนึ่งร้อยล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถเก็บรายได้เพิ่มจากปีที่ผ่านมา กว่า 20 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นถึง 873,237 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง 200,000 คนนับว่าเป็นครั้งแรกของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่สามารถเก็บเงินรายได้เกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทและเป็นครั้งแรกของอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือด้วย ซึ่งเงินรายได้นี้ถือว่าเป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน และส่วนหนึ่งของเงินรายได้จะถูกจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่างๆที่อยู่โดยรอบอุทยาน และการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากนั้นเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments