(มีคลิป) เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่คุมเข้มรถติดGPS เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ปิดเทอมและวันหยุดต่อเนื่อง

Share This:

(มีคลิป) เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่คุมเข้มรถติดGPS จากวันพันเป็นกว่า 2 หมื่นคันเข้าออกพบขับเร็วเพียงเล็กน้อย 70 กว่าคันต่อวัน วางมาตรการเข้มป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น จากรถบรรทุกและรถสาธารณะ ที่ควบคุมด้วยระบบGPS

นางวราภรณ์  วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุภมาส  ลีลารักษ์สกุล หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง เข้าตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จังหวัดเชียงใหม่ ภายในสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามการเดินรถที่ติดตั้งระบบGPS ที่วิ่งเข้าออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเข้มงวด

เพราะเป็นช่วงปิดเทอม และเข้าสู่ไฮซีซั่นซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีรถนำเที่ยวทุกชนิดที่ติดตั้งระบบGPS เข้าออกจำนวนมาก ตรวจสอบควบคุมไม่ให้ขับขี่รถรวดเร็วเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนด รถที่กระทำความผิดให้ติดตามมาดำเนินการตามขั้น โดยเฉพาะรถที่ปิดสัญญาณการเชื่อมต่อกับระบบซึ่งทางศูนยืเชียงใหม่และศูนย์ส่วนกลางจะมีมาตรการดำเนินคดี

อย่างไรก็ตามพบสถิติรถติดตั้งระบบGPS เชื่อมระบบกับกรมการขนส่ง ที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จากปี 2560 ต่อวันจำนวน 9,373 คัน เฉลี่ยความ 25 คันต่อวัน มาปี 2561 เพิ่มขึ้น 26,881 คัน กระทำผิดขับขี่รถเร็วเกินที่กำหนด 73 คันต่อวัน ซึ่งจะเห็นว่ามีรถที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีรถเข้าออก ซึ่งในปีนี้ 2562 ก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะมีข้อกฎหมายกำหนดของรถที่ต้องติดระบบGPS เพื่อควบคุมการเดินรถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่ปีเดือนตุลาคม 2560 เริ่มใช้ จนถึง เดือนสิงหาคม 2562 ออกหนังสือเรียกตัวแล้ว 431 ฉบับ ไปยังผู้ขับขี่รถ เปรียบเทียบปรับแล้ว 204 ราย รอการอบรม 50 ราย และอยู่ระหว่างรอผู้กระทำผิดความผิดมารายงานตัว 227 ราย

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการท่องเที่ยว เพราะสภาพอากาศ ตลอดจนมาตรการชิมช้อปใช้ ช่วงวันหยุด ปิดเทอมจะมีรถเข้ามาจำนวนมาก ขนส่งเชียงใหม่ได้มีการควบคุมโดยเฉพาะรถนำเที่ยวทุกชนิดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหมู่ อุบัติเหตุใหญ่ทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สิน เน้นย้ำการทำงานที่ต้องควบคุมดูแลโดยเฉพาะรถนำเที่ยว รถโดยสารสารประจำทาง และไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกไม่ประจำทาง ผู้ที่ขับขี่รถเร็วเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนด


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-9191969*-*0919191998

Comments

comments