(มีคลิป) เชียงใหม่ สุรทิน ฮีโร่ถ้ำหลวงได้นั่งนายกน้ำบาดาลไทยสมัย 2 พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาขออนุญาตที่ล้าช้า

Share This:

(มีคลิป) เชียงใหม่ สุรทิน ฮีโร่ถ้ำหลวงได้นั่งนายกน้ำบาดาลไทยสมัย 2 พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาขออนุญาตที่มีความล้าช้าโดยเฉพาะความเดือนร้อนของประชาชนที่ต้องการใช้น้ำ าดแคลนน้ำกินน้ำใช้ และสร้างมาตรฐานคุณภาพของช่างขุดเจาะของสมาชิกสมาคม ใช้ความรู้ความสามารปัญหาของแต่ละพื้นที่มาแลกเปลี่ยน ยกตัวอย่างการขุดเจาะน้ำบาดาลที่ถ้ำหลวง

นายสุรทิน ชัยชมภู หรือช่างขวัญ ฮีโร่ถ้ำหลวงอีกหนึ่งคน เข้าไปช่วยเหลือน้องทีมหมูป่า จังหวัดเชียงรายร่วมกับอีกหลายหน่วยงานมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศและทั่วโลก เป็นนายกสมาคมน้ำบาดาลไทย ได้หมดวาระลงมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ได้รับการไว้ว่างใจจากสมาชิกสมาคมน้ำบาดาลไทย กลับมานั่งเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งเตรียมนำปัญหาของสมาชิกน้ำบาดาลไทยที่ประสบอยู่ต่อการขุดเจาะน้ำบาดาลทั่วประเทศนำมาแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาการขอใบอนุญาตขุดเจาะใช้เวลานานจนส่งผลกระทบต่อความเดือนร้อนของประชาชนที่ต้องการใช้น้ำ พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อนจากปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งไปกับรัฐบาลซึ่งการขุดเจาะน้ำบาดาลถือเป็นอีกหนึ่งที่จะช่วยเหลือแก้ไขให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ได้

อย่างยิ่งเข้าสู่ฤดูแล้งยาวนี้ในปี 2563 ที่จะเกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นในหลายพื้นที่ มีความต้องการใช้น้ำโดยเฉพาะการขุดเจาะน้ำบาดาลถือเป็นอีกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่จำเป็นต้องมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ แต่พบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาพื้นที่ทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ส่งผลการขุดเจาะต้องใช้เวลาตรวจสอบนานจนอาจเกิดผลกระทบขึ้นมา เตรียมเสนอส่วนที่เกี่ยวข้องเรร่งแก้ไขเพราะบางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่เป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำกินได้เร่งรัดเวลาการตรวจการขออนุญาตเพราะขาดน้ำเพียงวันเดียวก็เดือนร้อนหากใช้เวลานานความเดือนร้อนของประชาชนที่ต้องการใช้น้ำจะมีมากเท่าไร เร่งพลักดันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้รวดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตามสมาคมฯ จะพัฒนามาตรฐานฝีมือช่างขุดเจาะให้มีมาตรฐาน คุณภาพเพราะเป็นช่างฝีมือเฉพาะ ไม่มีบทเรียน ในห้องเหมือนงานช่างอื่นๆ ที่ใช้ความรู้ความสาารถประสบการณ์ปัญหาของการขุดเจาะแต่ละพื้นที่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากแต่ละพื้นที่ของชั้นใต้ดินแตกต่างกัน การขุดเจาะจึงยากง่ายไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่นประสบการณ์ที่จะนำเสนออย่างพื้นที่้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อช่วยแก้ไขทำให้น้ำลดลงมาได้อีกส่วนหนึ่ง


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments