(มีคลิป)เชียงใหม่ ผวจ.เชียงใหม่จัดแผนรับมือแก้ไขปัญหาหมอกควัน”ถึงวิกฤตก็เที่ยวได้ปลอดภัย”

Share This:

 เชียงใหม่ ผวจ.เชียงใหม่จัดแผนรับมือแก้ไขปัญหาหมอกควันเพิ่มจุดตรวจวัดกระจ่ายทั่วทั้งจังหวัด พร้อมนำมาเปิดเผยให้ประชาชนทราบของมูลจริงจุดไหนวิกฤตจุดไหนปลอดภัย ที่ผ่านมามีเครื่องตรวจเฉพาะเขตเมือง ภาครัฐ เอกชน ตลาดจนวัดสถานศึกษาร่วมมือเปิดจุดเซฟตี้โซน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นมาตรการดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนระดมความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขจากปัญหาของปีต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้มีการทำงานอย่างเข้มแข็งช่วยกันปัองกันและดูแลประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเดิม 4 จุด มี 3 จุดอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และอำเภอแม่แจ่ม

จากนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำเครื่องตรวจวุดคุณภาพเพิ่มคุณกระจ่ายไปทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งได้รับมาตรฐานค่าที่ออกมา เพื่อใช้ตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศต่างๆ แต่ละพื้นที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงแก่ประชาชนทราบจุดได้มีสีแดง ส้ม เหลือง เขียวและฟ้า เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกหลบเดินทางไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย นอกจากนี้มีการวางแผนจัดเตรียมหน้ากากอนามัยใช้ป้องกันตามค่าที่เกิดขึ้นเพื่อนำแจกจ่ายให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตามหากเกิดวิกฟตหมอกควันขึ้นในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ หรือพื้นที่อื่นๆ ปีนี้ได้รับความร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ห้างร้าน ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและวัด จะมาช่วยกันเปิดจุดเซฟตี้โซนขึ้น ซึ่งจะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พร้อมติดป้ายแจ้งเป็นจุดเซฟตี้ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นจุดหลบพักผ่อนจากหมอกควันในห้วงที่เกิดวกฤตขึ้นมา พร้อมกับให้ข้อมูลพื้นที่อื่นที่ปลอดภัยแจ้งต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางออกไปจุดที่ไม่วิกฤต หลังจากค่าต่างๆลดลงก็เดินทางกลับ

 นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษที่มีการวางแผนดูแลป้องกันควบคุม จากทกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแรงรวมใจกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผลกระทบต่อการทท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ถึงมีปัญหาหมอกควันแต่มีข้อเท็จจริงเปิดเผยต่อสาธารณะให้ทราบก็จะให้มีความเชื่อนมั่นเพิ่มมากขึ้น ถึงมีหมอกควันพิษจังหวัดเชียงใหม่ยังท่องเที่ยวได้

หมาเหตุ แฟ้มภาพหมอกควันเดือนกุมภาพัน 62
********************************************
ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-9191969*-*0919191998

Comments

comments