(มีคลิป)เชียงใหม่ รองผว.ททท. คาดช่วงยี่เป็งโคมแสนดวงลำพูนเม็ดเงินสะพัดกว่า 1 พันล้าน มีนักท่องเที่ยวกว่า 2 แสน ต่างชาติกว่า 3 หมื่นคน

Share This:

เชียงใหม่ รองผว.ททท. คาดช่วงยี่เป็งโคมแสนดวงลำพูนเม็ดเงินสะพัดกว่า 1 พันล้าน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 2 แสน ต่างชาติกว่า 3 หมื่นคน ร่วมสืบสานประเพณีบูชาโคมเมืองลำพูน ต่อยอดจากเมืองเชียงใหม่มาเมืองรอง โดยเฉพาะชิมช้อปใช้เฟส 2 ช่วยมีการใช้จ่ายในห้วงนี้มากขึ้นกว่าร้อยละ 15 จากเฟสแรก

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่าจากการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีการบูชาโคมแสนดวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในห้วงเทศกาลยี่งเป็งหรือเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตลอดการจัดงานมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ไปจนถึง 11 พฤศจิกายน 2562 ในห้วง ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2562 ถวายโคมแสนดวงเพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระยะเวลารวม 40 วันมีนักท่องเที่ยวเข้ามากว่า 2 แสนคน คาดว่ามีเงินสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท ทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัด และนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 3 หมื่นคน โดยเฉพาะเป้าหมายของการขยายเมืองรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวต่อจากนี้

อย่างไรก็ตามเป้าหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวจีนเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น นอกจากจะเที่ยวเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว เพราะมีประเพณีวัฒนธรรมที่น่ามาสัมผัส โดยเฉพาะการบูชาโคมที่ปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 แสนดวง

รวมไปถึงมาตรการชิมช้อปใช้เฟศ 2 ที่ได้เริ่มใช้แล้ว สำหรับผู้เลือกจังหวัดลำพูน จะได้เดินทางเข้าาในห้วงในช่วงนี้ เพราะจะมีจากจังหวัดใกล้แล้ว จังหวัดใกล้เคียงอย่างเชียงใหม่ และลำปาง ได้เดินทางมาท่องเที่ยวใช้จ่าย คาดว่าจากกมาตรการนี้จะช่วยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 เป็นอีกหนึ่งเมืองไม่ไกลจากจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากกมาย จะช่วยลดความแออัดจำนวนักท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ลงได้


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์

091-91919690919191998

Comments

comments