(มีคลิป) เชียงใหม่ รถขนส่งไฟฟ้าสามล้อพลังงานสะอาดต้นแบบคันแรกเตรียมทดสอบรองรับน้ำหนัก 2 ตัน

Share This:

(มีคลิป) เชียงใหม่ รถขนส่งไฟฟ้าสามล้อพลังงานสะอาดต้นแบบคันแรกเตรียมทดสอบรองรับน้ำหนัก 2 ตัน ซึ่งจะเป็นระบบขนส่งพลังานสะอาดรายแรก ของจังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศไทย ช่วยลดปัญหามลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ ที่สำคัญจะช่วยแก้ไขปัญหามลพิษของหมอกควันในเมืองเชียงใหม่ลงไปได้ มียอดสั่งแล้ว 100 คัน

หลังจากการขนส่ง ในเมืองเชียงใหม่ ใช้รถที่มีน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทางเสียง การจราจรติดขัด บริษัทเชียงใหม่ รถไฟฟ้า เลขที่ 370 หมู่ 5 ซอยบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำรถไฟฟ้าสามล้อต้นแบบ ด้วยพลังงานสะอาด ในการใช้บรรทุกขนส่งสินค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ นิ่มซีเส็ง เพื่อนำมาใช้บรรทุกขนส่งสินค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ทดแทนการใช้รถยนต์บรรทุกขนส่งในปัจจุบัน เบื้องต้นได้ดำเนินการออกแบบ วางระบบการทำงานของรถ ตลอดจนการบรรทุกที่รองรับได้ 2 ตัน ต่อการส่ง 1 ครั้งในเขตเมือง และการวิ่งส่งสินค้าในแต่ละครั้งสภาพพื้นที่ ต้องสามารถวิ่งจัดส่งได้จริง

อย่างไรก็ตามรถใกล้จะแล้วเสร็จผ่านไปกว่าร้อยละ 80 ก่อนจะนำมาทดสอบใช้จริง ในการวิ่งในแต่ละสภาพ ซึ่งจะเป็นระบบขนส่งพลังานสะอาดรายแรก ของจังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศไทย ช่วยลดปัญหามลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ ที่สำคัญจะช่วยแก้ไขปัญหามลพิษของหมอกควันในเมืองเชียงใหม่ลงไปได้ และลดปัญหาการจราจรในเขตเมือง ที่เริ่มแออัดคบคั่ง เพราะปัจจุบันต้องใช้รถบรรทุกกระบะ รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ ออกส่งสินในเขตเมือง หากเสร็จสมบูรณ์ผ่านการทดสอบแล้ว มียอดสั่งเพิ่มอีก 100 คัน


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments