(มีคลิป)เชียงใหม่ เริ่มแล้วเสาร์แรก ปั่นมอกม่วนจวนกั๋นแอ่วเล่าเรื่องราวสันกำแพง วิถีชีวิตของชุมชน ชม “บ้าน 100ปี”

Share This:

เชียงใหม่ เริ่มแล้วเสาร์แรก ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่วเล่าเรื่องราวสันกำแพง ชมวิถีชีวิตของชุมชนตำบลสันกำแพง, ปั่นจักรยานเที่ยว, ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว, เทศบาลบลสันกำแพง, เที่ยวชุมชน, เที่ยวสันกำแพง บ้านโบราณ 100 ปี ฮีตฮอยครัวสืบชะตาล้านนา ชื่นชมวิสาหกิจชุมชนคำซาว และจับจ่ายใช้สอยที่กาดชุมชนตำบลสันกำแพง

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว” ขึ้น ณ กาแฟโรงงาน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยกิจกรรมปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชนตำบลสันกำแพงที่ทางอำเภอสันกำแพงเทศบาลตำบลสันกำแพง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันกำแพง ร่วมกันจัดขึ้นจะมีทุกเสาร์ เสาร์แรก 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวดีๆเช่นนี้ จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9 โมงเช้า จนถึงบ่ายโมง โดยเริ่มปั่นจากสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เส้นทางในการปั่นจักรยานท่องเที่ยวนี้ จะเป็นเส้นทางที่เล่าเรื่องราวสันกำแพง บ้านตำนานสันกำแพง ฮีตฮอยครัวสืบชะตาล้านนา ชื่นชมวิสาหกิจชุมชนคำซาว และจับจ่ายใช้สอยที่กาดชุมชนตำบลสันกำแพง โดยจะปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปในเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตำบลสันกำแพง ที่มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมมาย อาทิ “ข่วงสันกำแพง” ฟังเรื่องราวชุมชนบ้านกาดและเรื่องราวผ้าลายสันกำแพง โดยชุมชนบ้านกาด เกิดจากผลในยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บผ้าใส่เมือง ทำให้สันกำแพงมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ทั้งชาวเขิน ชาวยอง จีน จีนฮ่อ และแขกมุสลิม สำหรับชุมชนบ้านกาดแห่งนี้เป็นชุมชนชาวจีนที่มาอาศัยอยู่และค้าขาย มีการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย เกิดเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์

พบกับบ้านโบราณ 100 ปี สันกำแพงตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านสันเหนือ ตำบลสันกำแพง เป็นบ้านโบราณของทายาทตระกูล “กันจินะ” ตระกูลใหญ่ของสันกำแพง ที่ปัจจุบันลูกหลานยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์คลาสสิคเรื่อง “สันกำแพง” ชมการทำครัวสืบชะตาและหัตถกรรม “บ้านเหล่า” ซึ่งครัวสืบชะตาหรือเครื่องสืบชะตา ทำขึ้นเพื่อประกอบพิธีสืบชะตา อันเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวล้านนา ที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย

ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนบ้านคำซาวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นโจ้ก คำซาว จัดตั้งขึ้นเพื่อดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นทที่โดดเด่นมาผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาวประจำปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมในกลุ่มนอกจากจะผลิตสินค้าแล้ว ยังมีการพัฒนาเยาวชนให้สืบทอดงานฝีมือ โดยนำเศษผ้ามาต่อกัน ประกอบกับงานปักลวดลายสันกำแพง ที่มีฝีมือ ปราณีต และเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ “กาดฮ่วมใจ๋” ตลาดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการในชุมชน เป็นตลาดที่นำเอาเอกลักษณ์ของชุมชนมาเป็นจุดขาย เพื่อสร้างรายได้และอนุรักษ์สินค้าจากภูมิปัญญาชุมชน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสังวร ลานยศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง โทรศัพท์ 081-8822013


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments