(มีคลิป)เชียงใหม่ “น้องต๊อด”หนุ่มพิการครึ่งท่อนส่งผลงานประดิษฐ์เมาส์ไร้สายแก่ผู้พิการไร้แขน เข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีว ครั้งที่ 30

Share This:

เชียงใหม่ น้องต๊อดหนุ่มพิการครึ่งท่อนส่งผลงานประดิษฐ์เมาส์ไร้สายแก่ผู้พิการไร้แขน เข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชนครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ขณะการฝึกงานซ่อมรถรู้สึกดีมากเพื่อนๆ หัวหน้างานจะให้คำแนะนำ มาช่วยเหลือ แบ่งงานเท่าที่ทำได้

“น้องต๊อด” หรือ นายชาตรี กรวัชรธาดา อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 วิทยาลัยสารพัดเชียงใหม่ ซึ่งพิการครึ่งท่อนส่งผลงานเข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชนครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะของรัฐและเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยจะมีสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ กว่า 150 ชิ้น เพื่อคัดเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่การแข่งขันและประกวดระดับภาค

น้องต๊อด ได้นำผลงานประดิษฐ์เมาส์ไร้สายแก่ผู้พิการไร้แขน ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้เท้าจากการคิดค้นร่วมกับเพื่อนนายภูมิรินทร์ วงศ์ษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เพื่อให้คนพิการได้มีเมาส์ใช้งานเหมือนคนปกติทั่วไป ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ขนาดของเท้า ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เหมือนเมาส์ที่ใช้มือ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการคิดค้น สู่การต่อยอดพัฒนาให้หน้าตาการใช้งานได้ดีขึ้น

ส่วนการฝึกงานในตอนนี้ได้เพื่อนๆร่วมงาน มาช่วยเพราะบางงานไม่สามารถจะทำได้ แต่ก็ได้การฝึกฝนแนะนำจากเพื่อนและหัวหน้างาน เทคนิคต่างๆ ของการซ่อมรถ เพราะการเป็นช่างเทคนิค ที่ต้องเรียนจากงานจริง ยอมรับอุปสรรคการซ่อม รถขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถยกออกได้ ก็มีเพื่อนๆมาช่วยกันทำ อันไหนทำไม่ได้ก็จะมีเพื่อนๆมาช่วย ก็มีความสุขมากครับกับการฝึกงานจริงในครั้งนี้ ต้องขอบคุณหัวหน้างานและเพื่อนๆ แนะนำให้การช่วยเหลือในการฝึกงานเป็นช่างเทคนิคในการซ่อมรถ


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments