เชียงใหม่ นายกฯอบจ.ชวนชาวเชียงใหม่ต้องมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกหยุดการเผาก่อนเกิดวิกฤตหมอกควันพิษ

Share This:

เชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ต้องมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกหยุดการเผาก่อนเกิดวิกฤตหมอกควันพิษ การไปฉีดพ่น สร้างความชุ่มชื้น แจกหน้ากากอนามัย เป็นเพียงปลายเหตุมาเริ่มช่วยกันตั้งแต่ต้นเหตุทำให้คุณภาพชีวิตคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ การตระหนักสร้างจิตสำนึกร่วมกันของชาวเชียงใหม่ทุกคน

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากสภาพอากาศของเมืองเชียงใหม่เข้าต้นปีใหม่ เดือนมกราคม 2563 ก็เริ่มจะส่งผลกระทบต่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM2.5 และPM.10 คาดว่าปีนี้อาจจะรุนแรงและมาเร็วขึ้น อีกสาเหตุจากการชิงเผาการเผาพื้นที่การเกษตรก่อนจะมีมาตรการห้ามเผาออกมา ทำให้หลายพื้นที่มีการชิงเผาในช่วงนี้ ก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศเกิดค่าฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM2.5 เพิ่มขึ้น ซึ่งสภาพอากาศหนาวเย็นจะช่วยหดอากาศลงมาทกให้ฝุ่นละออกขนาดเล็กไม่สามารถกระจายตัวออกไปได้จนทำให้เกิดวิกฤตค่าฝุ่นละอองจนมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตามชาวเชียงใหม่ต้องมาร่วมกันสร้างจิตสำนึกหยุดการเผาตั้งแต่วันนี้ เอาเศษวัสดุ เศษวัชพืช ต่อซังข้าวหยุดเผาเสียก่อน นำมาทำปุย สร้างอาหารให้กับดินไถกลบ เพื่อไม่ให้เกิดค่ามลพิษฝุ่นควันพิษเข้ามาสะสมตัว เพราะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจะเกิดไฟป่าทั้งในและนอกประเทศจะช่วยให้ควันพิษไหลเข้ามาสะสมต่อเนื่องทำให้เกิดความรุนแรงวิกฤตขึ้นมาเพราะการไปฉีดพ่น สร้างความชุ่มชื้น แจกหน้ากากอนามัย เป็นเพียงปลายเหตุมาเริ่มช่วยกันตั้งแต่ต้นเหตุทำให้คุณภาพชีวิตคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ การตระหนักสร้างจิตสำนึกร่วมกันของชาวเชียงใหม่ทุกคน


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์

091-91919690919191998

Comments

comments