เชียงใหม่ ประตูส่งน้ำอัจฉริยะ ฝีมือชลประทานเชียงใหม่ ต้นแบบสำเร็จ จากนี้ไร้ปัญหาแย้งน้ำนอนเฝ้าประตู

Share This:

เชียงใหม่ ไม่ต้องมานอนเฝ้าถือกุญแจแย้งน้ำรอเปิดประตูส่งน้ำช่วงภัยอีกต่อไป ชลประทานเชียงใหม่สำเร็จคิดค้นการเปิด-ปิดประตูส่งน้ำตามคลองสาขาแก้ไขปัญหาการมาแย้งนอนเฝ้าช่วงเกิดภัยแล้งของเกษตรกร เพียงปลายนิ้วมือสั่งการเปิดปิด เกษตรกรอยู่บ้านรับรู้ได้ผ่านมือถือเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ

อีกหนึ่งความสำเร็จของต้นแบบการเปิดปิดประตูส่งน้ำแบบอัจฉริยะ ตามนโยบายของไทยแลดน์ 4.0 นับเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อเจ้าหน้านที่ฝ่ายวิศวกรรม ชลประทานเชียงใหม่ โชว์ผลงานจากการคิดค้น เขียนโปรแกรม ออกแบบให้ประตูส่งน้ำจากแม่น้ำปิง ไปยังลำเหมืองสาขาตลอดแนวแม่น้ำปิง เป็นต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่นำมาใช้ตามนโยบายของไทยแลน์ 4.0 ได้ใช้เวลา 6 เดือนสามารถนำมาใช้งานได้สมบูรณ์

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าเป็นต้นแบบของการเปิดปิดประตูส่งน้ำ จากแม่น้ำปิง ซึ่งแต่ละจุดจะมีฝายต่างๆ จำนวน 12 จุด ที่จะใช้้การเปิดปิดประตูส่งน้ำไปยังลำเหมืองต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้เพาะปลูก ซึ่งในห้วงที่เกิดวิกฤตภัยแล้ง เกษตรกรตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องมาถือกุญแจ เพื่อรอเปิดปิดน้ำมีการแย้งน้ำกันเกิดขึ้น ประตูส่งน้ำจะต้องมีโซ่และกุญแจคล้องไว้จะมีเพียงเจ้าหน้าที่เท่านั้น

อย่างไรก็ตามเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จชลประทานเชียงใหม่จึงนำแนวคิดของการเปิดปิดประตูระบายน้ำแม่น้ำปิงป่าแดด มาปรับใช้เพื่อใช้แก้ไขปัญหาหากในปี 2563 นี้เกิดปัญหาวิกฤตภัยแล้งทำให้เกษตรกรไม่ต้องมานั่งเฝ้านอนเฝ้าเหมือนแต่เดิม เพียงอยู่ที่บ้านก็สามารถทราบได้ว่ามีการส่งน้ำไปปริมาณเท่าไร เปิดปิดช่วงไหน ผ่านระบบไลน์ที่มีการแจ้งเตือนของกลุ่มผู้ใช้น้ำแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้การทำงานจะสามารถสั่งการผ่านมือถือ ตรวจสอบการไหล ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำเป็นกรดเป็นด่าง

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดำเนินการได้โดยจากนี้จะเข้าไปยังศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบสั่งการเปิดปิดน้ำ พร้อมกับมีกล้องวงจรปิดเข้ามาดำเนินการตรวจสอบได้อีกด้วย ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างทดสอบความสมบูรณ์ก่อนจะขยายออกไป 12 จุดตลอดแนวแม่น้ำปิง หากพื้นที่ไหนเกิดปัญหาสามารถนำต้นแบบดังกล่าวไปใช้เพื่อลดปัญหาการแย้งน้ำของเกษตรกรต่อไป


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์

091-91919690919191998

Comments

comments