เชียงใหม่ เผาลดเชื้อเพลิงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จะไม่สร้างมลพิษให้กับเมือง วางมาตรการดูแล ห่วงปชช.

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ไฟป่า สบอ.16 พร้อมมาตรการชิงเผาจะไม่ก่อควันพิษสะสมเมือง ขณะเดียวกเชื้อเพลิงชิงเผายังเปียก มีปริมาณน้อยจากการสำรวจหากพบมีปริมาณ 40-50 ริ่มดำเนินการแต่จะไม่พร้อมกัน ประสานอุตุฯ ดูทิศทางลมกระแสลมช่วยพัดพาสลายควัน

นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีมาตรการควบคุมป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในพื้นที่ป่ามีมาตรการชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง ตามหลักวิชาการนั้น จากการสำรวจในห้วงนี้พบว่าปริมาณเชื้อเพลิงมีน้อยในหลายพื้นที่ และมีความชื้นจากช่วงก่อนหน้านี้เกิดฝนตกลงมา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่จากนี้ก่อนถึงมาตรการห้ามเผา และช่วงที่มลพิษทางอากาศในเขตมืองเชียงใหม่ที่เริ่มเพิ่มขึ้นมาช่วงหนึ่งระยะสั้น นั้น แต่มตรการชิงเผาที่หลายคนอาจเกิดความเป็นห่วงจะช่วยทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ แต่มีการประสานร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเพื่อตรวจสอบทิศทางกระแสลมที่จะพัด มีลมมากน้อยเพียงใด จะไม่กระทำการชิงเผาพร้อมกันเพราะจะก่อให้เกิดควันฝุีนละอองขนาดเล็กเข้ามาสะสมในเขตเมืองเชียงใหม่ได้

อย่างไรก็ดี ในปีนี้ความแห้งสภาพอากาศและ ความเย็นอาจจะยาวนาน ทำให้เชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าจะแห้งเร็วขึ้นหากในพื้นที่ไหนมีปริมาณเชื้อเพลิง 40-50 % ก็จะเริ่มดำเนินการชิงเผาควบคู่ไปกับการทำแนวกันไฟเพื่อช่วยป้องกัน แต่การเผาจะมีการประสานร่วมกับอุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้หมอกควันไหลเข้ามาสะสม ช่วงที่มีกระแสลมช่วยพัดสลายก็จะมีการดำเนินการ หากมีการแจ้งเตือนเข้ามาจะดำเนินการหยุดมาตรลดปริมาณเชื้อเพลิงทันที

หมายเหตุแฟ้มภาพชิงเผา ไฟป่าและสภาพหมอกควัน ปี 2562


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์ 091-91919690919191998

Comments

comments