เชียงใหม่ ตามตึกสูง”ร่วมด้วยช่วยกันสร้างความชุ่มชื้น ลด PM2.5″ เริ่มสะสมในอากาศเขตเมืองเชียงใหม่

Share This:

เชียงใหม่ เริ่มสร้างความชุ่มชื้นตามอาคารสูงเพื่อช่วยลดฝุ่นควันPM2.5 เริ่มสะสมในอากาศเขตเมืองเชียงใหม่ ยิ่งสภาพอากาศช่วงเช้าปืดหนาวเย็นทำให้ค่าฝุ่นละอองPM2.5
เพิ่มขึ้นเพราะความกดอากาศไว้ไม่มีลมมาพัดให้สลายตัวออกไป

หลังจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มสูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ผ่านมา ตามตึกสูงของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มใช้มาตรการ เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ติดตั้งสปริงเกอร์ ฉีดน้ำเป็นละอองออกมา พร้อมกับฉีดน้ำขึ้นไปบนฟ้าที่สูงขึ้นเพื่อลดช่วยสลายฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่สะสมตัวอยู่ใน อากาศ เพราะตัวเมืองเชียงใหม่จะเป็นแอ่งกระทะสภาพอากาสเย็นกดลงมาจะทำให้ฝุ่นไม่สามารถกระจายตัวออกไปประกอบกับไม่มีกระแสลมพัดเข้ามาจึงทำให้ขณะนี้เมืองเชียงใหม่ ประสบปัญหาฝุ่นควันพิษที่เริ่มสะสมตัว

จาการตรวจวัดของกรมควมคุมมลพิษ จุดตัววัด 3 จุดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ เช้าวันนี้ช่วง 06.00 น. จุดแรก จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า PM10 มีค่า 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วน ที่จุดตรวจวัด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า PM10 มีค่า 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่จุดตรวจวัดดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตรและค่า PM10 มีค่า 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ แต่กลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรม
กลางแจ้ง ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments