เชียงใหม่ ผอ.ชป.ชม.ห่วงพื้นที่นอกเขตชลประทาน ส่วนอ.ดอยหล่อจนท.สำรวจยังไม่พบพืชผลยืนต้นตาย

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชป.ชม.ยืนยันยังไม่พื้นที่ประสบภัยแล้งแต่เป็นห่วงพื้นที่นอกเขตชลประทาน ยอมรับจังหวัดเชียงใหม่เสี่ยงต่อการขาดแคลนเพื่อการเกษตร ขณะเดียวกันจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจอำเภอดอยหล่อ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนลำไยและมะม่วง ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จว. เบื้องต้นยังไม่พบยืนต้นตายนับหมื่น ชาวสวนตื่นตัวเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ เตรียมแผนระยะสั้นแก้ไขพร้อมจัดเครื่องสูบน้ำในแม่น้ำปิงช่วยเหลือ

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีรายงานเกิดปัยหาภัยแล้ง หรือประกาศจากทางจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกรณีของชาวสวรลำไยและะม่วง อำเภอดอยหล่อ ยังไม่พบว่าพืชผลยืนต้นตายนับหมื่น ซึ่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานเชียงใหม่ ในเบื้องต้นยังไม่พบแต่เนื่องจากปัญหาอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจาก 4 ตำบลของอำเภอดอยหล่อ ประกอบด้วย ตำบลสันติสุข ตำบลยางคราม ตำบลดอยหล่อ และ ตำบลสองแคว ซึ่งจากการสำรวจพบปริมาณน้ำลดลงเหลือเพียง 33 % ของความจุ ทำให้ผู้ใช้น้ำหวั่นจะเกิดปัญหาภัยแล้งกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร เพราะมีการทำสวนลำไยและมะม่วงกว่า 2.5 หมื่นไร่ แหล่งน้ำที่มีก็เริ้มแห้งลง

อย่างไรก็ตามทางชลประทานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดเครื่องสูบน้ำไว้ที่ประตูระบายน้ำดอยน้อย เพื่อช่วยเหลือชาวสวนสูบน้ำ พร้อมรถบรรทุกน้ำไว้จำนวน 2 คัน พร้อมจัดทำแผนระยะสั้นในการซ่อมแซม ท่องส่งน้ำ และอุโมงค์ที่อุตันให้สามารถผันน้ำไปได้ ก่อนจะดำเนินการตามแผนเร่งรัดแก้ไขคาดปี 2564 จะเริ่มดำเนินการ ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร แต่น้ำอุปโภคบริโภคมีการจัดสรรไว้อย่างเพียงพอ แต่เกษตรต้องมีการวางแผนบริหารจัดการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยง

ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่มีแผนให้ทุกภาคาวนทำงานร่วมกันบูรณาการแผนหากพื้นที่ไหนเกิดภัยแล้งให้ลงดำเนินการช่วยเหลือทันที โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่น่าเป็นห่วงมากต่อการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะภาคการเกษตร


 *
ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments