เชียงใหม่ ผอ.ชป.ชม. มีแหล่งน้ำดิบไว้สนับสนุนฮ.ตักน้ำดับไฟป่าและผลิตน้ำประปา จนถึงแล้งนี้

Share This:

เชียงใหม่ ชป.ชม.จัดเตรียมแหล่งน้ำ 100 กว่าแห่งสนับสนุนดับไฟป่าและสร้างความชุ่มชื้น โดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่ ใช้น้ำประปาทำละอองฉีดพ่น มีแหล่งน้ำและแก้มลิงในค่ายทหารสำรองน้ำดิบไว้ ยืนยันมีน้ำเพียงพอไปจนถึงช่วงฤดูแล้งนี้

จากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มรุนแรงขึ้นมาต่อเนื่องการใช้น้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น เปิดละอองน้ำตามตึกสูงในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อช่วยสลายฝุ่นควันพิษPM2.5 ให้ลดลงไปรวมไปถึงประชาชนตามบ้านเรือนก็ฉีดพ่นน้ำ ทำละอองน้ำ ส่วนใหญ่จะใช้น้ำประปาเป็นหลัก ล่าสุดนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กลาง 12 แห่ง และเล็ก 117 แห่ง มีน้ำรวมกัน 43% พร้อมแหล่งสำรองน้ำดิบแก้มลิงในค่ายทหารตลอดแนวคลองชลประทานไว้เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปา และอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง หลังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นอีกแหล่งน้ำที่จะใช้สนับสนุนภารกิจดับไฟป่า จากการฮ.บรรทุกน้ำเข้าไปดับไฟพื้นที่ป่าซึ่งเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปยากลำบากและไฟป่าที่เกิดขึ้นกลางป่าต้องใช้ฮ. ตักน้ำดับไฟ


อย่างไรก็ตามการผลิตน้ำประปาจำนวน 8 สถานีในเขตเมืองมีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง และคลองชลประทานแม่แตง มาสนับสนุนการผลิตน้ำประปาจำนวน 4 ล้าน ลบ.ม. ต่อเดือน รวมไปถึงจังหวัดลำพูนด้วย หากมีการใช้น้ำมากขึ้นจากการทำความชุ่มชื้นของประชาชนตลอดจนภาครัฐ ก็มีน้ำดิบสำรองไว้รองรับ ยืนยันมีน้ำเพียงพอไปจนถึงช่วงฤดูแล้งนี้

 *
ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments