เชียงใหม่ ช่วยกันดูแลบ้านตนเอง บ้านหนองห้า อ.สันป่าตอง ร่วมกันทำแนวกันไฟติดป่า

Share This:

เชียงใหม่ จิตอาสาชาวบ้านร่วมกันทำแนวกันไฟติดเขตป่าสงวนเพื่อป้องกันไฟเข้าหมู่บ้าน ยาวกว่า 5 กิโลเมตร

นายมานิตย์ แก้ววรรธนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นำจิตอาสาพระราชทาน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวน 45 คน ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยป่าเลา และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13(สันป่าตอง) ในการทำแนวกันไฟป่า ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามขยายวงกว้าง เข้าพื้นที่การเกษตร และพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนในหมู่บ้านป่าชุมชนบ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขาน-แม่วาง

การสร้างแนวกันไฟป่าป้องกันการลุกลาม ซึ่งสามารถรักษาพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนไม่ให้ถูกไฟไหม้ การมีส่วนร่วมในการทำแนวกันไฟป่า ป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 *
ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments