เชียงใหม่ ผอ.เขื่อนแม่กวงปล่อยน้ำรักษาระบบนิเวศน์ น้ำเหลือ 27% ยังสำรองยามแล้งจัด

Share This:

เชียงใหม่ เขื่อนแม่กวงปล่อยน้ำตามรอบเวรรักษาระบบนิเวศน์คลองชลประทานและน้ำแม่กวง มีนำเหลือในเขื่อน้อยละ 27 เท่านั้น ช่วงเริ่มแล้งปล่อย 1 เดือน 3 วันต่อครั้ง ขณะเดียวกันต้องสำรองแก้ภัยแล้ง พร้อมน้ำอุปโภคบริโภค 43 ล้าน ลบ.ม.

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ได้ปล่อยน้ำตามรอบเวรแรกไปเมื่อวนที่ 15 – 17 มกราคม 2563 จำนวน 3 วันตามข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่มผู้ใช้น้ำของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของคลองชลประทาน แะลำน้ำแม่คาว ซึ่งล่าสุดเขื่อนแม่กวง มีปริมาน้ำ 73 ล้าน ลบ. ม. คิดเป็นร้อยละ 27 ซึ่งการบริหารจัดการน้ำเในช่วงภัยแล้งหากเกิดความรุนแรงในพื้นที่มีน้ำสำรองไว้ 43 ล้าน ลบ.ม. ไปจนถึงเข้าสู่ฤดูฝน น้ำหลักจัดส่งให้การอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผลิตน้ำประปาจำนวน 6 ล้าน ลบ.ม. ได้ปล่อยทุกวันวันละ 0.05 ล้านลบ.ม. รักษาระบบนิเวสน์จำนวน 3 ล้าน ลบ.ม. ที่จะปล่อยรอบเวร ส่วนพืชผลจัดส่งน้ำให้ 10 ล้าน ลบ.ม. แต่ตอนนี้ชาวนาส่วนใหญ่งดทำนาปรังเพราะน้ำในเขื่อนมีน้อยต้องรักาษน้ำต้นไว้

อย่างไรก็ตามการส่งน้ำตามรอบเวรจะทุกวันที่ 15 -17 จากนี้เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม แต่เดือนเมษายน ที่จะปล่อยน้ำเพื่อประเพณี ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2563 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อเล่นสงกรานต์ ฝากถึงประชาชนต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกษตรกรควรเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งในห้วงเดียวกัน ปริมาณน้ำ 3 ปีย้อนหลัง ปี 60 มีปริมาณน้ำ 107 ล้าน ลบ.ม. ปี 61 มีปริมาณน้ำ 120 ล้าน ลบ.ม. และปี 62 มีปริมาณน้ำ 141 ล้าน ลบ.ม. แต่ปีนี้มีน้ำเหลือเพียง 73 ล้านลบ.ม.

 *
ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments