เชียงใหม่ ยังพบลักลอบเผาหาของป่า ไม่รู้ห้ามเผา ขนส่งเข้มตรวจควันดำรถสี่ล้อ

Share This:

เชียงใหม่ พบหลายพื้นที่มีการลักลอบเผาป่าเพื่อหาของป่าเจ้าหน้าที่ใช้ตรวจบพจากดาวเทียม สามารถเข้าดำเนินการดับไฟไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปได้ ขณะที่มีการเผาวัชพืชบางรายไม่ทราบประกาศห้ามเผา เมื่อวานสรุปพบจดคามร้อน 146 จุด พื้นทีป่าอนุรักษ์มาสุด 88 จุด ขนส่งเข้มตรวจควันดำรถโดยสารสี่ล้อ รถบรรทุกและรถโดยสาร

จังหวัดเชียงใหม่สรุปเมื่อวานนี้ จากการตรวจพบจุดความร้อนทั้งหมด 146 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 52 จุด ป่าอนุรักษ์ 88 จุด เขต สปก. 5 จุด และริมถนนหลวง 1 จุด จากผลการตรวจอากาศชั้นบน นช่วงกลางวันความร้อนจะทำให้อากาศยกตัวได้ดีระดับความสูงประมาณ 3,000 เมตร และลมที่พัดปกคลุมจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ พัด ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ซึ่งทำให้การระบายฝุ่นควันระบายตัวได้ดี ขณะทั้ง 25 อำเภอพบจุดความร้อน 11 อำเภอ และ 14 อำเภอไม่พบจุดความร้อน

นางวราภรณ์ วรพงศธร  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประสานสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด (รถสี่ล้อแดง )นำรถโดยสารเข้ารับการตรวจสภาพจำนวน 381 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน 41 คัน นำไปแก้ไข เข้าตรวจใหม่ และตรวจผ่าน จำนวน 3 คัน จัดผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำ รถบรรทุกและรถโดยสาร จำนวน 30 คัน ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน ขณะที่สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด (รถเหลือง) สหกรณ์เดินรถสันกำแพงจำกัด (รถขาว) และบริษัท ร่มหลวงเดินรถจำกัด (รถเขียว) นำรถโดยสารเข้ารับการตรวจสภาพจำนวน 164 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน 21 คัน นำไปแก้ไข เข้าตรวจใหม่ และตรวจผ่าน จำนวน 6 คัน จัดผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันดำ รถบรรทุกและรถโดยสาร จำนวน 25 คัน ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน

พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มควันบริเวณทุ่งนา หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปส้ารวจยัง จุดความร้อนที่เกิดขึ้น พบว่าจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ หมู่ 13 ตำบลเชิงดอย ซึ่งเจ้าของที่นาคือ นางมัณฑนา ศรีเขียว อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเชิงดอย ซึ่งได้ให้นายเจริญ แสนยศ ไม่ทราบบ้านเลขที่ หมู่ 13 ตำบลเชิงดอย เช่าทำนา และเมื่อผู้ใหญ่บ้านได้เข้า ไปตรวจสอบ ผู้เช่าไม่ทราบถึงมาตรการห้ามเผา และก็ให้ความร่วมมือดับไฟ และยินดีปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด

ส่วนที่อำเภอแม่แจ่ม ผลการตรวจสอบจุดความร้อน จากดาวเทียม VIIRS (Suomi NPP) พื้นที่ บ้านหัวดอย หมู่ที่ 3 ตำบลกองแขก ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สวนป่าแม่แจ่ม (ออป.) ได้เข้าตรวจสอบ พบว่า สถานะไฟดับแล้ว สาเหตุลักลอบเผาป่า และ บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลกองแขก ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม.19 ท่าผา และกรรมการหมู่บ้าน บ้านผาผึ้ง ได้เข้าตรวจสอบ พบว่าเป็นป่าเต็งรัง สถานะไฟดับแล้ว สาเหตุลักลอบเผาป่า

อำเภอสันป่าตอง รับแจ้งเหตุไฟป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขาน-ป่าแม่วาง ท้องที่ บ้านหนองห้า หมู่ 5 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเหตุไฟป่าให้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 นำกำลังเจ้าหน้าที่ทำการดับไฟป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำบ่อหลวง จิตอาสาภัยพิบัติ และเจ้าหน้าที่ ปภ. อบต.น้ำบ่อหลวง สนธิก้าลังดับไฟป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขาน-ป่าแม่วาง สามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ และไฟป่าได้ดับลงเมื่อเวลาประมาณ 18.30 น.

ขณะที่ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งพบจุดเกิดไฟป่าขึ้น ที่ป่าดอยหลวง สภาพเป็นป่าเบญจพรรณ (ป่าไผ่และภูเขาหิน )โดยรอบเป็นป่าชื้น ไม่มีที่ทำกินของราษฎร อยู่กลางป่าลึกเขตติดต่อระหว่าง ตำบลโหล่งขอด กับตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง ห่างจากทางเข้าอุทยานแห่งชาติหน่วยพิทักษ์ศรีลานนา (ห้วยปุย) ประมาณ 2 กม. ขณะเข้าตรวจสอบไฟดับแล้ว คาดว่าสาเหตุเกิดจากผู้ลักลอบหาของป่า ซึ่งจะได้สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป

 
ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments