เชียงใหม่ จนท. 8 นาย อุทยานฯ แม่โถ สบอ.16 ลุย เกือบ 200 โลเดิน 16 โลดับไฟป่า

Share This:

เชียงใหม่ จนท. 8 นายเดินทางเกือบ 200 กิโลเดิเท้า 16 กิโลตรวจสอบดับไฟป่าจำนวน 2 จุดในพื้นที่สูง อำเภอแม่แจ่ม ดับไป 1 จุด อีกจุดเป็นหน้าผาสูงต้องสร้างแนวกันไฟ ขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบมาตรการห้ามเผา เผาล่าสัตว์ แก่ราษฎรในพื้นที่ ขณะที่จุดความร้อนพบลดลง พบ 8 อำเภอเท่านั้นจาก 25 อำเภอ

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2563 หลังจากได้รับแจ้งว่าพบจุดความร้อนเกิดขึ้นจากดาวเทียมพื้นที่ป่าหมู่บ้าน กิ่วสะแวกกับพื้นป่าบ้านอมสูง พื้นที่บ้าน กิ่วสะแวก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณห้วยแม่กะ เจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติแม่โถ จำนวน 8 นาย ได้ร่วมกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่จุดความร้อนสามารถควบคุมไฟป่าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพื้นที่ป่าบ้านอมสูง จุดความร้อนจากดาวเทียม บริเวณห้วยอมสูง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้เนื่องจากพื้นที่เป็นหน้าผาสูงแต่เจ้าหน้าที่ทำแนวกันไฟแล้ว แต่การทำงานของเจ้าหนน้าที่ยากลำบาค เพราะการเดินทางเป็นพื้นป่าดอยสูง ต้องใช้โฟว์วิลเดินทางเข้าไปเท่านั้น พบว่าระยะทางโดยรถยนต์ 158 กิโลเมตร ต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปยังจุดต้องผ่านลำน้ำ อีกระยะทาง 16 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวน 8 นายดำเนินการดับ 2 จุดดังกล่าว

อย่างไรก็ตามอำเภอแม่แจ่ม นายพีระภัทร์ แสงด้วง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่โถ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ดำเนินการออกแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ชวงเช้าให้กับราษฎรในพื้นที่ ที่บถึงมาตรการห้ามเผา มีโทษความผิดอย่างไร พร้อมให้ช่วยกันกำจัดเศษวัชพืชต่างๆ ทำให้ไม่พบเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่รับผิดชอบแต่อย่างใด ส่วนนายคมกฤต รัตนวิไลกุล หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.18 (นางแล) เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยของสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 16 ได้ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ป่าต้นน้ำสูงชัน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ท้องที่บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ชุดออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่ ก็ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่า หรือการเกิดไฟป่า ในพื้นที่นี้แต่อย่างใด พร้อมได้ร่วมกันเก็บกวาดเศษใบไม้ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง และทำความสะอาดบริเวณรอบๆพื้นที่สำนักงานฯเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ด้านศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัยหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่สรุปเมื่อวานนี้ พบจุดความร้อนรวมกัน 79 จุด เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 28 จุด ป่าอนุรักษ์ 51 จุด จากจำนวน 25 อำเภอพบจุดความร้อนเพียง 8 อำเภอ ซึ่งลดลงจากเมื่อวานนี้

 *
ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments