เชียงใหม่ ช่วงค่ำทีมดับไฟป่าผญบ.ม.5,8,11 ต.น้ำบ่อหลวง เสี่ยงตายเดินเท้าดับไฟป่า

Share This:

เชียงใหม่ ค่ำมืดดึกเท่าไรจนท.ทุกภาคส่วนระดมกำลังเข้าสันป่าตองเข้าป่าดับไฟจนไฟดับเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลาม ตลอดจนปัญหาหมอกควันพษจาก PM2.5 ซึ่งพบว่ามีพบจุดความร้อนช่วงเช้านี้ทั้งหมด 149 จุด เจ้าหน้ที่เสี่ยงตายขึ้นดอยสูงชัน ต้องใช้รถอีแต๊ก พร้อมเดินเท้ารถจยย.ไม่ได้ข้างเป็นเหว ตกไปอันตรายถึงบาดเจ็บ จนเสียชีวิตได้

ไปดูอีกหนึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. วานนี้ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยองกันรักษาป่าที่ ชม.13 (สันป่าตอง) นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลน้ำบ่อหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 , 8 และ 11 และจิตอาสาดับไฟป่า ออกเดินเท้าเข้าไปร่วมกันดับไฟป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขาน-แม่วาง ท้องที่บ้านห้วยโท้ง ม.8 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ไฟป่าดับลงทั้งหมดเวลาประมาณ 22.00 น.

อย่างไรก็ตาม เดินเท้าขึ้นดอยสูงชัน ชาวบ้านเรียกว่า ดอยธง ต้องใช้รถอีแต๊ก นายมานิตย์ แก้ววรรธนะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองห้า ม.5 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ กำลังชุดนำทีมดับไฟป่าทีมดับไฟป่า นายมานิตย์ แก้ววรรธนะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองห้า ม.5 ต.น้ำบ่อหลวง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายอำนวย แสนป้อ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยโท้ง ม.8 ต.น้ำบ่อหลวง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและนายอนุวัฒน์ หวายหอม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหวาย ม.11 ต.น้ำบ่อหลวง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จากสวนลำไยของชาวบ้าน บ้านห้วยโท้ง ม.8 ต.น้ำบ่อหลวงเดินขึ้นดอยสูงชัน ยามค่ำคืนไปจนถึงจุดเกิดไฟป่า ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นภูเขาพื้นเป็นหินกรวด ค่อนข้างลื่น เป็นอุปสรรคในการเดินเท้า รถจักรยานยนต์ไปไม่ได้ ด้านข้างเป็นเหว ตกไปอันตรายถึงบาดเจ็บ จนเสียชีวิตได้

ขณะการรายงานจุดความร้อนข้อมูลจากดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2563 (เช้า) พบจุดความร้อนทั้งหมด 149 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 58 จุด ป่าอนุรักษ์ 90 จุด พื้นที่ สปก. 1 ส่วนการรายงานจากกรมมลพิษพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วง09.00 น. จากการตรวจวัด 4 จุด จุดแรก ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 กลางเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดที่ 3 บนดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจุดที่ 4 อำเภอแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าที่ศาลากลางเชียงใหม่และเช่นเดียวกับที่กลางเมืองเชียงใหม่ เป็นสีเหลือง คุณภาพปานกลาง


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments