เชียงใหม่ คุมเข้มทุกด้านป้องกัน “โรคอู่ฮั่นระบาด” ขนส่ง-ทน.ตรวจคัดกรองผู้โดยสาร

Share This:

เชียงใหม่ ขนส่งและทน.ร่วมคัดกรองคนเดินทางเข้าเชียงใหม่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่สถานที่ขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 นำเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเข้าตรวจวัดไข้ก่อนจะผ่านเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้รถโดยสารทุกคันทำความสะอาดก่อนรับผู้โดยสารใหม่

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 รณรงค์ขอความร่วมมือบริษัทรถโดยสารทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถโดยสาร และมาตรการด้านการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งจังหวัดชียงใหม่ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้ประชาชนทราบ

นางวราภรณ์ วรพงศธร กล่าวว่ามีมาตรการขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการในการขนส่งผู้โดยสาร หมั่นทำความสะอาดโดยเฉพาะจุดที่ผู้โดยสารหยิบจับบ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และมีเจลล้างมือบนรถทุกคัน รวมถึงมีการประกาศเสียงตามสายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันตัวเอง และวีดิโอเผยแพร่บนรถโดยสารทุกคัน เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกและตระหนักรู้ในการป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เข้ามาตรวจวัดไข้แก่ผู้โดยสารขาเข้าสูจังหวัดเชียงใหม่จัดช่องทางไว้ แบ่งเป็นคนไทยและต่างชาติ เพื่อคัดกรองไว้ในเบื้องต้น เป็นไปตามมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ขนส่งกล่าวต่อว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคปอดอักเสบฯ บริเวณสถานีสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันผู้โดยสายที่จะขึ้นรถโดยสารเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ และจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดต่างๆ โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากาอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง สำหรับผู้ที่มีอาการไอ จาม หรือมีน้ำมูก ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลา และหมั่นล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้ออีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการป้องกันตัวเอง หากพบเห็นผู้ที่มีอาการหวัด ไอ จาม เจ็บ หรือแน่นหน้าอก ให้รีบแจ้งพนักงานได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่จะได้ให้การช่วยเหลือ ติดต่อไปที่ศูนย์ฮอตไลน์ของกรมควบคุมโรค ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ด้าน นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีมาตรการในการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า ที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ มายังสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง มีการคัดแยกทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ หากพบผู้โดยสารที่มีอาการ จะได้นำส่งให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการตรวจอย่างละเอียดต่อไป ยืนยันว่าหน้ากากอนามัยมีแจกเพียงพอกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับได้ที่ 15 จุด Safety Zone ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และห้องสมุดประชาชนศาลาแดง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments