เชียงใหม่ นายกฯ มัคคุเทศก์สรุปจากTAC เชียงใหม่ 1 มค. – 1 กพ. 63 ยังพบนทท.จีนกลับไม่หมด

Share This:

เชียงใหม่ นายกฯ มัคคุเทศก์นำข้อมูลสรุปจากTAC เชียงใหม่ 1 มค. – 1 กพ. 63 ยังพบนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วกลับไม่หมด จากเมืองอูฮั่น 114 ราย จากเมืองกวางโจว 250 ราย ซึ่ง 31 มค. มีบินจากเมืองกวางโจ 15 เที่ยวบิน จำนวน 435 ราย ไม่พบผู้โดยสารสุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายการติดเชื้อ

นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับข้อมูลสรุปของนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้า-ออก จากสนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดวันเสาร์ที่ 1 กุมภพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น จาก ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center) หรือTAC เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ล่าสุด การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ณ จุดบริการนักท่องเที่ยวท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สรุปข้อมูลจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สรุปเที่ยวที่มาจากเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประขาขนจีน ที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ของวันที่ 31 มกราคม 2562 มีทั้งหมด 15 เที่ยวบิน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางรวมทั้งหมด 435 ราย เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค เฝ้าระวังและคัดกรอง นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาจากกวางโจว ไม่พบผู้โดยสารสุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายการติดเชื้อ

ทั้งนี้ผู้โดยสารจากเมืองอูฮั่น กวางโจว หรือเมืองอื่นที่ สธ.ประกาศเป็นเมืองเฝ้าระวัง จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 ประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้โดยสารเมืองอูฮั่น ตั้งแต่ 1 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่วันที่ 24 ประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่เดินทางมาจากอูฮั่น ขาเข้า 1,073 ราย ขาออก 959 ราย พบว่ายังอยู่ 114 ราย ส่วนผู้โดยสารเมืองกวางโจว ตั้งแต่ 1 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563ขาเข้า 13,798 ราย ขาออก 13,548 ราย ยังอยู่ 250 ราย

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ TAC เชียงใหม่ ประสานข้อมูลกับการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้าง ซึ่ง ศูนย์ TAC ได้จัดเจ้าหน้าที่ TAC เชียงใหม่ ไว้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และจุดบริการอื่นๆ ได้แก่ จุดปฏิบัติงานข่วงประตูท่าแพ จุดปฏิบัติงานเซ็นทรัลเฟสติวัล และจุดปฏิบัติงานเซ็นทรัลแอร์พอร์ต คอยติดตามสถานการณ์และรายงานเหตุการณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา ส่วนในบริเวณท่าอากาศยาน ได้มีการเดินตรวจภายในอาคารระหว่างประเทศและภายในประเทศ สถานการณ์ปกติ

หมายเหตุแฟ้มภาพในสนามบิน


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments