เชียงใหม่ ทน.ชม.เก็บขยะวัชพืชช่วงห้ามเผา 50-60 ตันต่อวัน ทำปุ๋ยอินทรีย์แจกฟรี

Share This:

เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่เก็บขยะวัชพืชช่วงห้ามเผา 50-60 ตันต่อวัน รองนายกฯ ทน.ชม. เผยประชาชนในพื้นที่เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาPM2.5 งดการเผาทุกชนิดตามมาตาการห้ามเผาของจังหวัดประกาศใช้ 10 มค. เป็นต้นมา ส่วนใหญ่ร้อย 60-70 ไปฝังกลบ อีกส่วนมาทำปุยอินทรีย์แจกฟรี กอง ปุ๋ยอินทรีย์ สูงเกือบเท่าเสาไฟฟ้า 15 เมตร

พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมนายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่จุดฝังกบลขยะจากวัชพืชซึ่งเป็นพื้นที่เอกชนได้ให้นำเศษวัชพืชที่มาจากในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นกิ่งไม้และใบแห้ง กิ่งไม้ใบไม้สด จากการตัดแตงต้นไม้ ตลอดจนเศษขยะจากผลไม้ตามตลาดสด มาทำลายด้วยการฝังกลบลงไปในดินพื้นที่กว่า 150 ไร่

นอกจากนี้มีเศษใบไม้ กิ่งไม้ขนาดเล็ก ตลอดจนเปลือกผลไม้เศษผลไม้โดยเฉพาะเปลือกทุเรียนและมะพร้าวที่จำนวนมากนับ 10 ตัดต่อวันมาทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ที่หนองฮ่อ หลังส่วนหลวงร. 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเห็นกองปุยหมักสูงเกือบเท่าเสาไฟฟ้า 15 เมตร

พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากมาตรการห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมเป็นต้นมา ขยะจากวัชพืชในเขตเทศบาลเพื่มขึ้นต่อเนื่องจากรถนำไปกำจัดฝังกลบ 5-10 เที่ยว ต่อวันมาห้วงนี้เพิ่มเป็น 20 กว่าเที่ยวจำไปฝังกลบ แต่ได้พื้นที่เอกชนกว่า 150 ไร่ ให้นำเศษวัชพืชที่ย่อยสลายได้ง่ายไปฝังกลบซึ่งเป็นปริมาณร้อยละ 60-70 ในห้วงนี้เพราะมีจำนวนมาก เหลือ 30 % นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนฟรีในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากเศษวัชพืชโดยเฉพาะเศษเปลือกผลไม้

พร้อมนำประชาชนมาฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ในวันศุกร์นี้อีก 70 คน เพื่อส่งเสริมให้ผลิตปุยเองเพื่อนำไปใส่ต้นไม้ ที่สำคัญลดการกำจัดขยะหากทุกบ้านทุกหลักมาผลิตปุ๋ยสามารถนไปใช้เอง หรือใครผลิตได้มากตามชุมชนก็จะช่วยให้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง เพราะเข้าสู่่ฤดูร้อนเศษไม้ให้แห้งจะเพิ่มมากขึ้น


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์
091-91919690919191998

Comments

comments