เชียงใหม่ ครบ 1 เดือนห้ามเผา Hotspot ทะลุกว่า 2 พัน แชมป์อ.ฮอดกว่า 900 จุด

Share This:

เชียงใหม่ PM2.5 ในเมืองเชียงใหม่ดีเล็กน้อยคุณภาพปานกลาง ยอดสะสมจุดความร้อนกว่า 2 พันครั้ง บนดอยสุเทพดีสุด เช้านี้จุดความร้อนเกิดไม่มาก 15 จุด ยังเป็นในป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ สรุป 10 มค-10 กพ. มีจุดความร้อนรวม 2 พันกว่าครั้ง ขณะที่อำเภอจุดความร้อนมากสุดอำเภอฮอด 991 ครั้ง อำเภอที่ไม่มีอำเภอเมืองเชียงใหม่ การจับกุมมือเผาจำนวน 103 ราย

ส่วนเช้านี้คุณภาพอากาศจากการตรวจ 4 จุดภายในเมือง 3 จุดและอำเภอแม่แจ่ม 1 จุด เวลา 09.00 น.ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง จุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกลางเมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง จุดตรวจวัดบนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีและที่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ขณะที่การรายงานจุด Hotspot ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ของวันที่ 11 ก.พ. 63 (รอบเช้า) จำนวน 15 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 7 จุด ป่าอนุรักษ์ 8 จุด ขอให้ศูนย์สั่งการระดับอำเภอ ประสานหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ เข้าตรวจสอบเพื่อดำเนินการดับไฟป่าที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผลการสรุปพื้นที่เกิดจุดความร้อนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศห้ามเผา 10 มกราคม 2563 ระยะเวลา 1 เดือน เกิดขึ้นรวม 2,867 ครั้ง เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 1,601 ครั้ง ,ป่าสงวนจำนวน 1141 ครั้ง,เขตสปก.จำนวน 56 ครั้ง ,เขตพื้นที่การเกษตร 24 ครั้ง ,ริมทางหลวงจำนวน 1 ครั้งและเขตชุมชนและอื่นๆ จำนวน 46 ครั้ง ส่วนอำเภอมีจุดความร้อนมากสุด อำเภอฮอด 991 ครั้ง รองลง อำเภอดอยเต่า 421 และอำเภอจอมทอง 359 ครั้ง อำเภอที่ไม่พบจุดความร้อนคืออำเภอเมือง รองลงมาอำเภอสารภี 1 ครั้ง

ด้านพ.ต.อ.ปิยะพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินการ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.00 น. จับกุม 103 ราย แยกเป็น พ.ร.บ.สาธารณสุข 12 ราย พ.ร.บ.ป่าไม้ 44 ราย พ.ร.บ.จราจร 47 ราย เปรียบเทียบปรับ 26,100 บาท แยกเป็น พ.ร.บ.สาธารณสุข 14,500 บาท พ.ร.บ.จราจร 14,100 บาท ดำเนินคดี 47 ราย แยกเป็น พ.ร.บ.สาธารณสุข 3 ราย พ.ร.บ.ป่าไม้ 44 ราย (หมายเหตุ. พ.ร.บ.ป่าไม้อยู่ระหว่างสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด 42 ราย)


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์

091-91919690919191998

Comments

comments