เชียงใหม่ วันแห่งความรัก “ชาวนาคอเรือ อ.ฮอด” รอชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่

Share This:

เชียงใหม่ สภาพลำน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อ.ฮอดแห้งเหือดไม่มีแต่ทรายเต็มลำน้ำ ถึงนำฝายกั้นไว้แต่ก็ไม่มีน้ำไหล ซึ่งก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนยังมีสายน้ำเป็นช่องทางเล็กๆ ไหลผ่านให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ภัยแล้งเริ่มจ่อเข้ามาทุกขณะ ชาวบ้านวอนให้กรมชลประทานเข้ามาทำอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือ

สภาพของลำน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีประชากร กว่า 1,500 ครัวเรือน เป็นอีกหนึ่งพื้นที่กำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งมาเร็ว ลำน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ก่อนหน้านี้ยังมีสภาพของลำน้ำร่องน้ำที่ได้ทำฝายปิดกันให้ชาวบ้านได้นำน้ำไปใช้ประโยชน์ มีสัตว์น้ำ และควรควายได้มากินน้ำ แต่สภาพเพียงไม่ถึง 2 เดือนลำน้ำได้แห้งลงอย่างรวดเร็ว จากสภาพอากาศที่ร้อนแห้งเร็วมาก ทำให้น้ำที่มีไหลหายไปจนหมด สัตว์น้ำตายไปจนหมด มีแต่ทรายที่พัดพาขึ้นสูงซึ่งจะเห้นจากทรายและตัวสะพานจะสูงจากกันไม่ถึง 2 เมตร

อย่างไรก็ตามความเดือนร้อนของประชาชนตลอดแนวลำน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ เพราะเริ่มจะขาดแหล่งน้ำใช้อุปโภคและบริโภค ตลอดจนสัตว์เลี้ยงทั้งวัวควาย ที่เคยลงมากินน้ำ กินหญ้าในลำน้ำได้ แต่ตอนนี้เป็นที่ที่วิ่งเล่น เรียกว่าทำเป็นสนามฟุตบอลทรายได้ ก็วอนให้ทางกรมชลประทาน ได้เข้ามาเร่งดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ เพราะลำน้ำแห่งนี้ไม่มีอ่างกักเก็บเมื่อฤดูน้ำจะไหลผ่านแต่ปัญหาจะมีทรายไหลมาด้วยจำนวนมากทุกปีทำให้ตื้นเขิน้ำไหลผ่านลงสู่งแม่ปิงไหจนหมด หลายครัวเรือนต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในปีนี้สภาพอากาศแห้งแล้งยาวนานชาวบ้านและสตว์เลี้ยงกำลังส่ลผกระทบขาดแคลนน้ำ


ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์

091-91919690919191998

Comments

comments