เชียงใหม่ ทุกบ้านช่วยกันทำปุ๋ยอินทรีย์เองจะช่วยลดขยะล้นเมือง

Share This:

เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่จัดอบรมชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในครัวเรือนลดการเผาเศษขยะนำมาทิ้งให้เทศบาลนครเชียงใหม่ นำไปกำจัดในห้วงมาตรการห้ามเผาเข้มข้นสภาพอากาศแห้งแล้ง ใบไม้กิ่งไม้แห้งเริ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยน 20-30 ตันต่อวัน เป็นอีกทงหนึ่งช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง

พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ จากเศาวัชพืชให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 70 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้หนองฮ่อ หลังสวนหลวงล้านนา ร. 9 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากมาตรการห้ามเผาเริ่มตั้งแต่ 10 มกราคม 2563 และมีมาตรการเข้มเผาห้ามเด็ดขาดใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าดำเนินการห้วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายน ทำให้ช่วงนี้หลายบ้านหลายพื้นที่มีการตัดแต่งกิ่งไม้ เศษใบไม้เริ่มแห้งจากสภาพอากาศจำนวนมากห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์นี้เฉลี่ยวันละ 20-30 ตัน บางช่วงมาถึง 50 กว่าตันต่อวัน

เพื่อให้ประชาชนตลลอดจนภาคเอกชนต่างๆ ที่มีพื้นที่ได้นำเศาใบไม้ไม้กิ่งไม้ และเศษขยะเปียกจำพวกเศษอาหาร เศษพืชผัก มาทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการเผา ลดการทิ้งให้กับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เพราะต้องหาพื้นที่ดำเนินการ หากทุกบ้านทุกหลังช่วยกันจะให้ลดขยะในครัวเรือนจากต้นไม้ เศาขยะอื่นๆลงไปได้


นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล กล่าวว่าการอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ ประโยชน์ของชาวบ้านนอกจาะได้ปุ๋ยใช้เองในบ้าน แล้วจะสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ หากมีการวมกลุ่มของชุมชนที่ขยายเพิ่มขึ้น จะมีรายได้เสริมจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้แล้ว มีรายได้ในครัวเรือน ซึ่งทำปุ๋ย 1 กอง จะมีเงินจากผลกำไร 4000 บา หรือกิโลกรัมละ 4-5 บาท หากหักต้นทุน ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละบ้านมีมากน้อย ก็นำสูตรการทำปุ๋ยแบบง่ายๆ ไปใช้หรือจะนำไปขยายต่อในชุมชนเป็นอีกทงหนึ่งช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง

ข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์  091-91919690919191998

Comments

comments