เชียงใหม่ รัฐ”อย่ามองไกด์เป็นลูกเมียน้อย โควิด-19 ก็ตกงานแล้วนะ

Share This:

เชียงใหม่ ฝากรัฐหันมาดูแลบางไกด์ทุกภษาเตรียมตกงานหากโควิด-19 สกัดไม่อยู่ นายกฯมัคคุเทศก์เชียงใหม่เผยมีค.-เมษ.จะหนัก ไกด์ทุกภาษาจะตกงานหมดเพราะไม่กล้าเดินทางหลังแพร่ระบาดไปทุกพื้นที่ นักท่องเที่ยวที่ทะยอยลดลงไปแต่ละประเทศ ที่เข้ามาเพราะแผนการเดินทางหากวิกฤตโควิด-19คุมไม่ได้ แย่แน่ตอนนี้ไกด์ต้องพยุงตัวหนี้สินทรัพย์ขายได้ต้องขายเพื่อความอยู่รอด

นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากสถานการณ์ โรคอู่ฮั่น หรือโควิด -19 ที่ทางการยังไม่สามารถควบคุมได้กำลังแพร่ระบาดออกไปหลายประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่ห้ามออกเที่ยว ทำให้กระทบต่ออาชีพไกด์ภาษาจีน ที่ตกงานตอนนี้ 100 % แล้ว เพราะนักท่องเที่ยวจีนจากไต้หวัด ฮองกง สิงคโปร์ เริ่มลดลงหลังมีการแพร่ระบาด ไปจนถึงชาวเวียดนาม ตอนนี้จะไปหางานเสริมงานทำใหม่ก็ลำบาก แต่ปัยหาภาระหนี้สิ้นต่างๆ ที่มีหวังรอรัฐบาลหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือเพราะทุกวันนี้อาชีพไกด์แถบจะไม่ได้รับการดูแลจากรัฐเหมือนผู้ประกอบการ เท่าที่ทำได้ดูแลตนเองให้รอดพ้นมีหนี้สินไม่ว่าจะผ่อนรถผ่อนบ้าน ผ่อนอะไรต่างๆ หากขายได้ต้องขายออกไปเพื่อยังชีพตนเองและครอบครัว วิงวอนรัฐหันมาดูแลอาชีพไกด์บางเพราะได้รับผลกระทบโดยตรงไม้แพ้ผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตามจากนี้เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายน จะหนักขึ้นหากสถานกาารณ์โควิด -19 ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะนักท่องเที่ยวทุกประเทศจะงดการเดินทางเพราะเริ่มแพร่ระบาดออกไปหลายประเทศ โดยเฉพาะแถบเอเซีย จะส่งกระทบเพราะไกด์ทุกภาษาจะตกงานทันทีเพราะไม่มีใครมาเที่ยว รัฐต้องเร่งหามาตรการมาช่วยเหลืออาชีพไกด์ด้วยถึงจะเปรียบเสมือนลูกเมียน้อย ก็ตาม เพราะงานตอนนี้มีน้อยแถบจะแย้งกันทั้งไกด์และบริษัทนำเที่ยวข่าวและคลิป/ศิระ วีรตันตยาภรณ์

091-91919690919191998
Comments

comments