เชียงใหม่ นทท.หายเพราะโควิด -19 ใช้น้ำประปาลด 2 หน่วยจับมือไม่ให้น้ำขาด

Share This:

เชียงใหม่ โควิด -19 ระบาดช่วยให้การใช้น้ำประปาลดเพราะนทท. หาย ชลประทานจับมือประปาเชียงใหม่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดหาแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้เกิดผลกระทบมีน้ำอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกันผจก.ประปาเชียงใหม่ เผยโชคดีขณะนี้การใช้น้ำลดลงนักท่องเที่ยวลดลงจากปัญหาโรคโควิด-19 ด้านผอ.ชลประทานเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนน้ำดิบไว้ 7 แก้มลิงและ 3 อ่างเก็บน้ำ

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง ร่วมประชุมหารือร่วมกับ นายปฎิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการประปาส่วภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวติดตามสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำ ในห้วงฤดูแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่การใช้น้ำประปาของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากปริมาณน้ำท่าเริ่มแห้งลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะลำน้ำแม่แตง ผ่านคลองชลประทานแม่แตง เป็นส่วนหนึ่งของการนำน้ำไปใช้ผลิตน้ำประปาที่โรงผลิตน้ำอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำไหลเพียง 1.8 ลบ./วินาที จะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าจากปัญหาดังกล่าวชลประทานเชียงใหม่ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในห้วงฤดูแล้ง ซึ่งมีการสูบน้ำกับเก็บไว้แก้มลิงจำนวน 7 จุด เป็นแก้มลิงอำเภอแม่แตงจำนวน 2 แห่ง แก้มลิงเขตพื้นที่ทหารจำนวน 5 แห่ง และอ่างเก็บน้ำติดแนวคลองชลประทาน 3 แห่งอ่างเก็บน้ำแม่เย็น อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า และอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ซึ่งในขณะนี้อ่างเก้บน้ำห้วยหยวก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่ฝั่งตรงข้ามศุนย์ประชุมฯ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาไว้แล้ว หากร้องขอดำเนินการได้ทันที จะสามารถรองรับการใช้น้ำของประปาไปจนถึงช่วงฤดูฝน มีน้ำสำรองกักเก็บไว้ทั้งหมดจำนวน 1,940,000 ลบ.ม.

ด้านนายปฎิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการประปาส่วภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าประปาเชียงใหม่จัดเตรียมแผนบริหารจัดการร่วมกับชลประทานในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา ไม่ให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำ เพราะนอกจากใช้น้ำเขื่อนแม่งัด เขื่องแม่กวงและคลองส่งน้ำชประทานแม่แตง แหล่งน้ำดิบได้หารือจัดวางแผนการใช้น้ำไว้ร่วมกันเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบเดือนร้อน ขณะเดียวกันจากปัญหาโรคโควิด -19 แพร่ระบาดส่งผลให้การใช้น้ำลดลงไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments