เชียงใหม่ อาจารย์ม.แม่โจ้คิดค้นนวัตกรรมหน้ากากนาโนเคลือบเทฟลอนกันน้ำ กันโควิด-19

Share This:

เชียงใหม่ อาจารย์ม.แม่โจ้คิดค้นนวัตกรรมหน้ากากนาโนเคลือบเทฟลอนกันน้ำ ใช้เวลาศึกษา 2-3 เดือนประสบความสำเร็จ สามารถนำกลับมาใช้ได้ซักล้างได้ถึง 10 ครั้ง ช่วยป้องกันน้ำ ไอจาม และฝุ่นPM2.5 โดยเฉพาะป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด2.5 ที่กำลังแพร่ระบาดลงได้ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์จะได้มีหน้ากากอนามัยใช้อย่างปลอดภัย ต้นทุนเย็บแล้วเสร็จ 20-25 บาท สามารถใช้กับผ้าได้หลายชนิด

ผู้สื่อข่าวพาไปดูการประสบความสำเร็จ ของรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ดงดี อัลเดรด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กับหน้ากากอนามัยนาโนเคลือเทฟลอน หรือ การแวกซ์ลงบนผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ กันน้ำได้ ปัองกันฝุ่น PM2.5 ได้ โดยเฉพาะป้องกันน้ำลายจากการไอจามของเชื้อโรคโควิส-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งช่วงการพัฒนาทดสอบจนสมบูรณ์แล้วเสร็จเช่นเดียวกันตัวอย่างที่เห็นใช้เวลา 2-3 เดือน จากการทดสอบนผ้าไยกัญชง ผ้าลานกานตูน มาเคลือบตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย เมื่อหยดน้ำลงไปจะไม่ไหลซึม จะใช้เวลานานนับ 10 นาทีขึ้นไป ซึ่งจากการทดสอบให้เห็นดังกล่าวจะสังเกตุของน้ำจะกลม ตัวผ้าจะไม่คล้ำ สามารถกลิ้งไหลไปมาได้ แสดงให้เห็นว่าน้ำไม่สามารถผ่าซึมไปได้

อย่างไรก็ตามจากการทดสอบ การใช้นำมาซักล้าง ได้ถึง 10 ครั้ง ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานการซักล้าง ของตัวผ้า ซึ่งผ้าที่นำมาใช้เคลือบใช้เวลาแช่ ทำให้ร้อนผ่านกระบวนไม่นานประมาณ 5 นาทีก็สามารถนำมาตัดเย็บทำหน้ากากอนามัยสวมใสได้ ซึ่งราคาจะแพงจะถูกขึ้นอยู่กับผ้าที่นำมาใช้ ตัวอย่างหน้ากากที่ตัดเย็บแล้วต้นทุนทั้งหมดตกชิ้น 20 -25 บาท อยู่ที่ขนาดด้วย ซึ่งกำลังพัฒนาสู่กระบวนอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะบุคลาการทางการแพทย์จะไม่ขาดแคลนหน้ากากใช้ป้องกันได้ ยกเว้้นหากใช้ในห้องผ่าตัดห้องปลอดเชื้อที่จะต้อใช้แล้วทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อโรค นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปสามารถมีหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ไม่ต้องซื้อในราคาแพง

ขณะนี้ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการวิจัยผลิตหน้ากากอนามัยนาโนจากผ้าเส้นใยธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรม และอยู่ในระหว่างดำเนินงานวิจัยที่จะนำสารอื่นมาเคลือบทดแทนเทฟลอนที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิตหน้ากากอนามัยให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้

หมายเหตุคลิป 2 ไฟล์


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments