เชียงใหม่ รวมเงินเดือนซื้อเครื่องพ่น ชัดดาวต.ป่าแดด สู้โควิดไปด้วยกัน 3ป. 7ข

Share This:

เชียงใหม่ กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมเงินเดือนซื้อเครื่องพ่นยาและอุปกรณ์ ฉีดพ่นตามพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเถื่อนเกาหลีกักตัววันสุดท้าย 14 วัน เริ่มมาตรการปิดตำบลตรวจคัดกรองวัดไข้ผู้เข้าออก เพื่อป้องกันตามมาตรการของรัฐบาล ในห้วง 14 วัน เรียกว่าชัดดาวตำบลป่าแดด พร้อมฉีดพ่นยาฟรีแก่ประชาชนที่ต้องการ สู้ไปด้วยกันตามสโลแกน 3ป. 7ข .

กำนันโหน่ง หรือ นายวีรชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ใหญ่ ผู้ช่วย ฝ่ายปกครอง รวมกันดำเนินการมาตรการ ปิด หรือชัดดาวตำบลป่าแดด ฆ่าโรคโควิด-19 ได้เข้าตรวจสอบกลุ่มแรงงานกลับจากเกาหลี หรือผีน้อย เข้าพักอยู่ในห้องพัก ทำตามมาตรการของรัฐบาลกักตัวเป็นวันสุดท้าย 14 วัน เจ้าของหอพักร้องขอให้ช่วยฉีดพ่นยาโดยรอบหอพัก อย่างไรก็ตามได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแรงงานจากเกาหลี หรือผีน้อยเป็นอย่างดี ซึ่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้รวมเงินเดือนกันจัดซื้อเครื่องพ่นยาและอุปกรณ์ ดัวยตนเองเพื่อนำมาใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่

ทั้งนี้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครอง ตำบลป่าแดด ได้ทำตามที่รัฐบาล มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ นำทัพ กำจัด โรคโควิด จึงได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันทำงานฟันฝ่า สู้ไปด้วยกันตามสโลแกน 3ป. 7ข . ร่วมใจกำจัดโควิด-19 โดย 3 ป้องกัน 1. ป้องกัน. ตั้งจุดตรวจ คัดกรอง วัดไข้ ทุกคนที่ ผ่านทางเข้าออก หมู่บ้าน ตำบล และบ้านจัดสรร ต่างๆ รถที่ผ่านการคัดกรองจะมีสติกเกอร์ ติดกระจกหน้ารถ

  1. ป้องกัน. การแพร่ระบาด โดยทางเราจะพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามสถานที่สำคัญ เช่น วัด โบส์ โรงเรียน ร้านนวด ร้านอาหาร ตลาดนัด สนามกีฬา ฯลฯ และห้องสมุด สถานที่ราชการต่างๆ
  2. ป้องกัน. โดยการออกตรวจตามพื้นที่ต่าง ๆ ห้าม จัดกิจกรรมต่างๆ และห้ามมีผู้คนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก หากจำเป็นต้องเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณา และเข้าตั้งจุดตรวจคัดกรอง

7 ขอให้1. ขอให้ ผู้ที่รายชื่อตามที่ทางการแจ้งมา เพี่อให้ความคุมเฝ้าระวัง ให้ความร่วมมือ โดยทางเราจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยฯ ค่อยเฝ้ามอง ควบคุมดูแล ไม่ให้ออกไปทำกิจกรรมนอกพื้นที่

  1. ขอให้. ชาวบ้านแจ้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องแจ้งมาทางเรา ให้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง วัดไข้ตรงบริเวณทางเข้าหน้างาน
  2. ขอให้. ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับเจ้าทีมงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และคำประกาศจากภาครัฐบาล
  3. ขอให้. โทรหาสายด่วน 0882934594 เพื่อขอความช่วยเหลือ กับทางเรา ทั้งแจ้งเบาะแส และรับปรึกษา ในเรื่องของความวิตกกังวัน หรือปัญหาการว่างงาน เศษฐกิจต่างๆ
  4. ขอให้. ผู้ประการการ โดยเฉพาะ กิจการโรงแรม ร้านค้า ห้างร้าน และ บริษัทประกันชีวิต หรือคนมีฐานะ ร่วมโครงการฆ่าโควิด-19 ลงทุนน้อยกำไรมาก คือการลงทุนชื้อเครื่องพ่นและน้ำยาพ่น วงเงินไม่เกิน 4,000 บาท เพื่อให้ทีมงานเจ้าหน้าที่ กว่า 200 ชีวิตได้ใช้ โดยเป้าหมายจะเดินตั้งแถวพ่น ตามท้องถนนสายสำคัญ ทั้งหมด ในเขตอำเภอเมือง และจะนำส่งคืนให้เมื่อใช้เสร็จสิ้นภาระกิจโดย เราจะเริ่มจากตำบล ป่าแดด ให้จบภายใน 2 -3 วัน และขยายวงกว้างให้ครอบคลุมทั้ง อำเภอเมือง เชียงใหม่ เพราะ ส่วนใหญ่ พื้นที่แพร่กระจายอยู่ในพื้นที่แอดอัด เขตเมืองเชียงใหม
  5. .ขอให้. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน โดยเฉพาะอาชีพ หมดนวด และพนักงานลูกจ้างร้านอาหาร โรงแรม และอื่นๆ ให้มาลงทะเบียน เพื่อทางเราจะจัดหาอาชีพเสริมให้ โดยตำบลป่าแดดมีโรงน้ำดื่ม ชุมชน และเกษตรพอเพียง รองรับสร้างอาชีพ สร้างรายได้
  6. ขอให้. พวกเราอย่าได้ตื่นตระหนก หยุดตำนิ พร้อมร่วมใจฟันฝ่า แก้ปัญหาไปด้วยกันอย้างมีสติ ให้กำลังใจ และคิดหาทางแก้ปัญหา โดยตัวเองทั้งในระดับครอบครัว และแก้ปัญหาร่วมกันจนถึงระดับประเทศ “คนไทยไม่แพ้โรคโควิด-19”
  7. ขอให้. ผู้ประการการ โดยเฉพาะ กิจการโรงแรม ร้านค้า ห้างร้าน และ บริษัทประกันชีวิต หรือคนมีฐานะ ร่วมโครงการฆ่าโควิด-19 ลงทุนน้อยกำไรมาก คือการลงทุนชื้อเครื่องพ่นและน้ำยาพ่น วงเงินไม่เกิน 4,000 บาท เพื่อให้ทีมงานเจ้าหน้าที่ กว่า 200 ชีวิตได้ใช้ โดยเป้าหมายจะเดินตั้งแถวพ่น ตามท้องถนนสายสำคัญ ทั้งหมด ในเขตอำเภอเมือง และจะนำส่งคืนให้เมื่อใช้เสร็จสิ้นภาระกิจโดย เราจะเริ่มจากตำบล ป่าแดด ให้จบภายใน 2 -3 วัน และขยายวงกว้างให้ครอบคลุมทั้ง อำเภอเมือง เชียงใหม่ เพราะ ส่วนใหญ่ พื้นที่แพร่กระจายอยู่ในพื้นที่แอดอัด เขตเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ทางกำนันจะตั้งจุด รับกำจัดเชื้อโรคโควิด ในรถยนต์ ทุกชนิดทุกยี่ห้อ และกำนันโหน่ง ขอย้ำ ในเรื่องขอความอนุเคราะห์ ท่านใดมีจิตใจอันกุศล ต้องการลงทุนชื้อเครื่องพ่นให้ทางเรา ใช้พ่นน้ำยา หรือต้องการให้ไปพ่นสารเคมี กำจัดโควิด -19 ตามสถานที่ต่างๆ สามารถ ติดต่อกำนันโหน่ง 088 -2934594 นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมือง เมื่อเสร็จภารกิจก็จะส่งมอบ เครื่องพ่นคืน และขอใบประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการมอบให้ด้วย


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments