เชียงใหม่ หยุดตำหนิและลงมือปฎิบัติทีมจิตอาสาไล่ฆ่าโควิด-19ทั่วเมือง 9 ตำบลฟรี

Share This:

เชียงใหม่ ทีมจิตอาสาไล่ฆ่าโควิด-19ทั่วเมือง 9 ตำบลฟรีพิชิตกว่า 1 พันจุด ขณะเดียวกันทีมจิตอาสาพ่นฆ่าโควิด-19 จองคิวล่วงหน้าถึงข้ามจังหวัด หลายอำเภอร้องขอ จากการรวมเงินของกำนันผู้ใหญ่ซื้อ มี 2 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ ผู้ใจบุญสนับสนุนเพิ่มมี 22 เครื่อง กระจายไป 9 ตำบลเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอทุกคนหยุดตำหนิและลงมือปฎิบัติ

อีกหนึ่งของการทำงานแบบจิตอาสา ของทีมจิตอาสาฆ่าไวรัสโควิด-19 ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน 9 ตำบลเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ หลังจากได้เริ่มมาตรการฉีดพ่น ตั้งด่านตรวจคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 นายวีระชัย ไชยมงคล หรือกำนันโหน่ง ตำบลป่าแดด ในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่

ได้เริ่มต้นขึ้นจากการรวบรวมเงินกำนันผู้ใหญ่บ้านของตนเองซื้อเครื่องพ่นยาจำนวน 2 เครื่องและอุปกรณ์การพ่นต่างๆ ออกไปฉีดพ่นฟรีให้กับประชาชนตามที่เสี่ยงตามร้องขอ ล่าสุดได้มีผู้ใจบุญสนับสนุนจัดซื้อเครื่องพ่นยาเพ่มเติมเป็น 22 เครื่อง สนับจัดซื้ออุปกรณ์ฉีดพ่นยา น้ำยาต่างๆ เป็นค่าอาหาร ค่าน้ำมันในการเดินทางออกไปฉีดพ่นตามสถานที่ต่างๆ ของประชาชน ห้างร้าน สถานทีร้องขอมาเกือบ 1 พันสาถนที แบ่งเป็น 9 ชุด 9 ตำบล ที่กระจายกันออกไป

นายวีระชัย ไชยมงคล หรือกำนันโหน่ง กล่าวว่าการออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อต่างทำด้วยใจจิตอาสา ถึงจะสุ่มเสี่ยงต่อการเข้าพื้นที่แต่เนื่องจากปัญหาการว่าจ้างฉีดของเอกชนมีราคาสูง ไม่เพียงพอ ขณเดียวกันต้องเริ่มทำงานเชิงรุกก่อนหากรอหรือช้าการแพร่ระบาดจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรามาร่วมมือกันหยุดยับยั้ง เป็นจิตอาสาฆ่าไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดในเขตเมืองเชียงใหม่ ตอนนี้มีการร้องขอมาทุกวัน หลายอำเภอ และหน่วยงานราชการ ตลอดจนจังหวัดลำพูนผู้ประกอบการก็ร้องขอมาแต่ไม่สามารถเดินทางไปได้เพราะตอนนี้มีคิวรอยาว ผมขอ หยุดตำหนิและลงมือปฎิบัติ เพื่อพี่น้องประชาชนของเรา


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments