เชียงใหม่ หนุ่มหล่อป.โท มช.วัย 29 ปียึดอาชีพมัคทายก

Share This:

เชียงใหม่ หนุ่มหล่อป.โท มช.วัย 29 ปียึดอาชีพมัคทายก เริ่มจากอุ้ยพาเข้าวัดป. 3 เริ่มเป็นผู้นำสวดมนต์ในโรงเรียนอ. ฝาง จนกระทั่งมาเรียต่อป.ตรี มช. มีโอกาสบวดเรียนสั้นๆพบพ่อครูคนดังมัคทายกประกอบพิธีในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเป็นลูกมือ ก่อนจะมาทำเต็มตัวเป็นมัคทายกและะรับงานประกอบพิะกรรมทางศาสนา จนกระทั่งได้เป็นผู้นำหลักประกอบพิธีในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร แต่ไร้ผู้คนเพราะการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 แต่คงประเพณีไว้

ฟังเสียงการสวด นายแทนคุณ อาภิชัย มัคทายกนำประกอบพิธีงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ทางวัดออกประกาศเรื่องการการจัดให้ประชาชนเข้ามาใส่จันดอกได้ตามปกติเหมือนทุกปี แต่จะคงประเพณีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไว้ เนื่องด้วยอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มาตรการป้องกันและงดการจัดงานภายในวัดที่มีการชุมนุมจำนวนมากลง

แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันสําคัญ เพื่อความสงบร่มเย็นของบ้านเมือง ที่ปฏิบัติสืบกันมาแต่บรรพชน คงพิธีกรรมถวายเครื่องพลีกรรมสักการะให้สมบูรณ์ครบถ้วน ยังคงศาสนพิธีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ตลอด 7 วัน ตั้งแต่งเครื่องประดับบูชาอย่างครบถ้วน
ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าในมณฑลพิธี ไม่ตั้งขันโตกดอกไม้ด้านนอกวิหารอินทขีลและบริเวณวัดทั้งหมด และงดกิจกรรมทุกอย่างที่ทําให้ประชาชนมาชุมนุมรวมกัน

นายแทนคุณ อาภิชัย อายุ 29 ปี กล่าวว่าตนเองได้จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบป.ตรี สาขาศิลปไทย คณะวิจิตศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาทำอาชีพมัคทายกมาได้หลายปี ต้งแต่ยังเรียนป.ตรี ช่วงที่ได้บวชเรียนระยะสั้น มารู้จักอาจารย์ดุสิต ชวชาติ ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยร่วมประกอบพิะกรรมทางศาสนาตามวัด ตามงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงงานทั่วทั้งงานบุญ งานขาวดำ งานประเพณี โดยได้เข้ามาร่วมงานประกอบประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ปี 2559 จนกระทั่งในปีนี้ได้เป็น 1 ใน 2 ของผู้ประกอบพิธีหลัก แทนอาจารย์อีกท่านได้เสียชีวิต

อย่างไรก็ตามตนเองได้ชื่นชอบการนำสวดมนต์มาตั้งแต่ป. 3 เรียนที่อำเภอฝาง เพราะการติดตามคุณยาย หรือ อุ้ยไปเข้าวัด คุณครูหาผู้นำสวดเห็นตนเองทำได้จึงได้ทำหน้าที่นี้ เรื่อยมา และเข้าประกวดสวดมนต์แบบล้านนามาต่อเนื่องมีทั้งได้ที่ 1 ,2 และ 3 บางสลับไป จนมาเรียนต่อป.ตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมทำพิธีกรรมต่างๆ จนกระทั่งได้มาพบอจารย์ดุสิต ได้รับเป็นลูกบุญธรรมจนทำให้ยึดอาชีพมัคทายกเรื่อยมา และเป็นมัคทายก ประจำวัดมหาวัน ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ รับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ แต่ตอนนี้งานก็ลดลงไปจากปัญหาไวรัสควิด -19 ก็ได้รับผลกระทบบาง แต่ก็มีงานพิเศษเป็นอาจารย์พิเศษสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สาขาวัฒนธรรมศึกษา ได้นำความรู้จริงจากการประกอบพิธีมาสอนให้นักศึกษา


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments