เชียงใหม่ ขี่ควายเผือก ดำนาที่ห้วยตึงเฒ่า ปะไทยเที่ยวไทยได้แล้วนะ

Share This:

เชียงใหม่ ไทยเที่ยวไทยห้วยตึงเฒ่าพร้อมต้อนรับนทท. ชมควายเผือกไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ สุดเชื่องมาให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ ถ่ายภาพเซลฟี่ พร้อมชมฝูงแกะมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เกือบ 200 ตัว 12- 14 มิย. จัดกิจกรรมร่วมดำนาปลูกข้าวมาทดลองใช้ชีวิตของชาวนา ฟรี

ไทยเที่ยวไทย อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ตามพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวหลังปลดล็อคเฟส 3 ที่หลายคนสามารถเดินทางท่องเทที่ยวพักผ่อน ได้มากขึ้นรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว การใช้จ่ายของประชาชนให้เพิ่มขึ้นล่าสุด พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวว่าวันท่ 12 -14 มิถุนายน 2563 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอาร์มี่แลนด์ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมปลูกข้าว ในแปลงด้านหลังครอบครัวหุ่นฟางข้าวคิงคองยักษ์ พร้อมเพื่อหุ่นฟาง

มีบรรยากาศทุ่นนาดั่งเดิม มีกระต๊อป เขียงนา ขัว แตะที่ทอดตัวยาวไปตามทุ่งนา กับสภาพบรรยากาศติดดอยสุเทพ กิจกรรมนี้เปิดให้เข้าร่วมฟรี พ่อแม่ผู้ปกครองต้องการนำบุตรหลานมาทดลองร่วมกิจกรรมการดำนาปลูกข้าว ใช้ชีวิตแบบชาวนา เป็นกิจกรรมแบบครอบครัว แต่ยังเน้นมาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตรวจวัดไข้ของผู้เข้าร่วม ตอนนี้ต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองได้ปลูกไว้แล้ว

นอกจากนี้ได้ไถ่ชีวิตควายจำนวน 9 ตัวพร้อมลูกน้อยเกิดมาเป็นควายเผือก 1 ตัว มีความน่ารักเชืองสามรถเข้าไปเล่นใกล้สัมผส ยืน ขี่ถ่ายภาพเซลฟี่ได้ แต่การถ่ายจะได้เฉพาะครอบครัว คู่รักไม่อนุญาตให้ถ่ายเป็นกลุ่ม หรือยืนใกล้ชิดกัน ขณะเดียวชมฝูงแกะที่มีมาที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เกือบ 200 ตัว อยู่ด้านหลังครอบครัวหุ่นฟางข้าวคิงคอง แต่จะมีน้องแกะ 4-5 ตัวมาให้ชมใกล้ชิดบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้น้องๆ ได้ใกล้ชิดมากขึ้น อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยังสามารทำกิจกรรมต่างๆ พักผ่อน นั่งตามจุดที่จัดไว้รองรับหรือจะริมหาดทราบขาว เรียกว่าทะเลเชียงใหม่ได้อีกด้วย แต่งดการลงเล่่นน้ำตามมาตรการของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดร้านอาหารรองรับเพิ่ม 17 ร้าน จาก 22 ร้านรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในแต่ละวันช่่วงปกติ 1,000 – 1,500 คน ช่วงวันหยุดกว่า 3 พันคน แต่จะมีเจ้าหน้าที่ค่อยออกตรวจสอบตรวจตราอย่างต่อเนื่อง

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments