เชียงใหม่ ทน.ชม.แจกผักและปุ๋ย ฟรี ที่หลังสวนหลวงร. 9

Share This:

เชียงใหม่ ทน.ชม.ซุ้มปันใจแจกผักสดและปุ๋ยอินทรีย์นำไปใช้ปลูกผักตามบ้านเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักลดรายจ่าย ในช่วงวิกฤตไวรัสดควิด -19 พร้อมนำพืชผักสวนครัวปลูกในพื้นที่ 4 ไร่ หลังสวนหลวงร. 9 นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปประกอบอาหาร ดำเนินการแจกเรื่อยไปจนกว่าสถานการณ์จะดีพร้อมเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ขณะที่คุณลุงตกงานสนามปิดไร้งานไร้รายได้ พึ่งอาหารแจกได้ผักสดไปประกอบอาหารประทังชีวิต

ส่วนที่ดัานหลังสวนหลวง ร. 9 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ติดกับสระน้ำหรืออ่างเก็บน้ำหนองฮ่อ เปิดเป็นศุนย์การเรียนรู้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้นำผักสดและเศษผลไม้มาทำปุ๋ย ล่าสุดได้จัดทำแปลงปลูกผัก และพืชสวนครัว นายทัศนย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จัดทำโครงการสวนปันสุข ร่วมแบ่งปันพิชผักสวนครัวปลอดสาร เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ได้นำไปประกอบอาหารรับประทาน พร้อมแจกปุ๋ยอินทรีย์ฟรี ให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปใช้ปลูกพืชผักสวนครัวภายในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย มีพืชผักที่ปลูกเองไว้รับประทาน นอกจากนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของครอบครัวที่จะช่วยกันปลูก ดูแล ช่วยผ่อนคลายในการหยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่กับบ้าน จะได้ไม่เครียดมีกิจกรรมผ่อนคลายในครัวเรือนจากการปลูกพักปลูกต้นไม้

อย่างไรก็ตามจะช่วยสร้างความรักในครัวเรือนแล้วจะช่วยให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น ส่วนผักสวนครัวที่ปลูกได้เริ่มแจกจ่ายมาได้ 1 สัปดาห์ ได้รับความสนใจจากประชาชนแวะเวียนมาขอรับ อาทิผักบุ้ง ผักกาด มะเขือ ตะไคร้ พริกขี้หนู ผักสลัด ชะอม มะเขือพวง ที่ทะยอยปลูกนำมาแจกจ่ายต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ใช้พื้นที่จำนวน 4 ไร่ และเตรียมจัดเป็นศูนยืการเรียนปลูกพืชผักสวนครัวแก่ประชาชนได้มาเรียนรู้ศึกษาการปลูกในครัวเรือนจะมีพื้นที่มากน้อยก็สามารถปลูกผักรับประทานได้

ด้านประชาชนที่มานำผักและปุ๋ยอินทรีย์ไปบอกว่าเป็นโครงการที่ดี ช่วยเหลือคนยากจนได้เป็นอย่างดี เพราะตนเองไม่มีรายได้ จะไปซื้ออาหารสดมาปรุง อย่างสนาามม้าปิดตัวลงไป นายจ้างก็ไม่จ่ายเงินยังให้เฝ้าคอกม้าช่วยเปิดปิดไฟ แต่ก็ไม่จ่ายเงินให้ต้องพึ่งพาพืชผัก อาหารแจกอย่างนี้มาประทังชีวิตกับภรรยา ซึ่งพบว่าทุกคนมาหยิบไปพอเพียงในกินแต่ละมื้อเท่านั้นเพื่อแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments