เชียงใหม่ ขนส่งพร้อมเปิดต่อใบขับขี่แบบNewNormal จองคิวผ่านแอพ DLT Smart Queue

Share This:

เชียงใหม่ ขนส่งเร่งเคลียร์ผู้จองคิวต่อใบอนุญาตขับขี่รายเก่า 1,600 รายชุดแรก ก่อนเปิดเต็มรูปแบบ 22 มิย.ทั้งทำใหม่ ต่อใหม่ ยังพบคนไม่เข้าใจเข้ามาขอต่อก่อนเน้น NewNormal ส่วนต่อภาษีรถปกติ เน้นเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ตรวจวัดไข้ ล้างมือทั้งเข้า และใช้เจอล้างมือจุดติดต่อเจ้าหน้าที่ จองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue

ส่วนบรรยากาศเปิดให้มีต่อใบอนุญาติขับขี่ สำหรับผู้ที่หมดอายุ ของสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันแรกมีการนำมาตรการ NewNormal ต้องผ่านจุดคัดกรอง ก่อนเข้าสำนักงาน เน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากทุกคน ตรวจวัดไข้ ล้างมือทั้งเข้า และใช้เจอล้างมือจุดติดต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนต่อภาษีรถปกติยังใช้มาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าเปิดให้บริการต่อใบอนุญาติขับขี่รถทุกชนิดวันแรก ในชุดแรกจำนวน 1,600 รายที่ได้จองคิวผ่านระบบและผ่านการอบรมมาแล้ว โดยแบ่่งเป้นวันละ 320 คน แบ่ง 8 รอบ รอบละ 40 คน คาดจะแล้วเสร็จใน 1 สัปดาห์ พร้อมเปิดให้บริการรายใหม่ที่ต้องการต่อใบอนุญาติขับขี่และสอบใบขับขี่ใหม่เริ่ม 22 มิถันยายน 2563 เป็นต้นไป แต่เน้นมาตรการป้องการการเข้ามาติดต่อราชการด้านขนส่งแบบ NewNormal ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากทุกคน ล้างเมืองที่มีอ่างล้างมือและเจลบริเวณด้านหน้าแต่ละช่องมาติดต่อโดยเฉพาะการมาต่อภาษี จะขอความร่วมมือล้างมือด้วยเจลก่อนส่งยื่นเอกสารและเงินชำระค่าภาษี

อย่างไรก็ตามการต่อใบอนุญาติขับขี่ การสอบใบขับขี่ใหม่จะผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จองผ่าน แอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue หากประชาชนที่ไม่ทราบจะมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำ โหลด ศึกษาคำขอการสอบใบขับขี่ใหม่ ต่อใบอนุญาติขับขี่ ที่จะสดวกง่านรวดเร็ว ลดความแออัดของผู้มาขอโดยเฉพาะลดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้จุดอบรมสอบจะจัดให้อยู่ในที่โล่ง มาตามคิวที่จองไว้ในช่วงวันเวลาที่กำหนดไว้ อย่างน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ได้ดำเนินการต่อใบขับขี่ หรือสอบใบขับขี่ใหม่ตามขั้นตอนแล้วเสร็จ โดยไม่ต้องมานั่งรอเสียเวลาอีกต่อไป เป็นการมาติดต่อราชการแบบ NewNormal


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments