เชียงใหม่ อดใจอีกนิด “อินทนนท์”พร้อมเปิดแบบNew Normal

Share This:

เชียงใหม่ หน.อินทนนท์ ขอนำคลิปบรรยากาศของดอยอินทนนท์ ในช่วงต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ ให้ประชาชนได้ชมหายความคึดถึงต้องการเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติ เตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยว แบบNew Normal ต้องสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้ามาใช้บริการในเขตอุทยาน Check In – Check Out ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ

นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เผยว่าตามที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังคงปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติต่อไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่สภาวการณ์ปกติ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เราจะดูแลธรรมชาติเพื่อคุณ ยังปิดต่อเนื่อง

แต่เพื่อให้หลายคนที่ต้องการชมความสวยงาม ของนำคลิปบรรยากาศสวยๆตามจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานได้รววบรวมบรรยากาศ ใยสภาพต่างๆ ถ่ายเก็บไว้ ออกมาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้หลายคนได้ชมคลายความถึงการต้องการเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติ ชมความสวยงามซึ่งได้ปิดมานานเกือบ 3 เดือน ธรรมชาติได้พักฟื้นตัวเอง อย่างไรก็ตามการเปิดเข้าเที่ยวและพักต้องรอประะกาศเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมความพร้อมรับการเปิดการท่องเที่ยว หากรัฐบาลหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายในการผ่อนคลายหรือปลดล็อค โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้มีการกำหนดมาตรการในการท่องเที่ยวแนวใหม่ปลอดภัยจากเชื้อ Covid-19 (New Normal in Doi Inthanon National Park – Healthy &Safety Together) มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และการเตรียมพร้อมของสถานที่

โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จะต้องสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้ามาใช้บริการในเขตอุทยาน ต้องมีการเว้นระยะห่างตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารสุขกำหนด (2 เมตร)ในทุกแหล่งท่องเที่ยว และทำการ Check In – Check Out ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้จัดให้มีการวัดอุณหภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ทุกคน ณ จุดเข้า –ออก ตลอดจนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองและดูแลสุขอนามัยส่วนตัวขณะปฏิบัติงาน สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก ประเภท บ้านพัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ – ห้องสุขา ร้านค้าร้านอาหาร ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องความปลอดภัยจากเชื้อ Covid-19 ในการเปิดการท่องเที่ยวครั้งใหม่นี้


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments