เชียงใหม่ ผอ.ชป.1 ร่วมผู้ใช้น้ำสืบชะตาน้ำแม่กวง สืบสานประเพณี New Normal

Share This:

เชียงใหม่ ผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่กวงสืบชะตาน้ำแม่กวงแบบ New Normal ผอ.เขื่อนแม่กวงเผยในรอบหลายปีเขื่อนแม่กวงมีปริมาณน้ำมากกว่าเขื่อนแม่งัด หลังมีการกักเก็บน้ำงดการระบายน้ำ มีน้ำล่าสุด 63 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24% ส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำจำนวน 47 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18 % ให้ชาวนาเริ่มปลูกดำนา 15 กค.เน้นการใช้น้ำฝนเป็นหลักน้ำขื่อนไว้เป็นน้ำสำรอง

เช้าวันนี้ กลุ่มผู้ใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเจ้าหน้าที่เขื่อนแม่กวง และชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เข้ารวมพิธีสืบชะตาน้ำแม่กวง จากปกติต้องขึ้นไปยังจุดต้นน้ำ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาไวรัสดควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ประกอบพิธี แบบ New Normal เพื่อสืบสานประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาพร้อมพิธีสงฆ์

นำพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ บริเวณพับพลา สันเขื่อนแม่กวง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล การประชุมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูนาปี 2563 และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ฝั่งตะวันออกเมืองเชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา กล่าวว่าปริมาณน้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำมากกว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล นับเป็นรอบในหลายปีที่มีน้ำมากกว่าเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการปล่อยน้ำมีการกักเก็บน้ำไว้อย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำจำนวน 63 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24% ส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง มีปริมาณน้ำจำนวน 47 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 18 % ในปีนี้มีน้ำต้ทุนเพื่อให้เกษตรกรและชาวนาใช้น้ำ 50 ล้าน ลบ.ม. แต่ขอให้ชาวนาเริ่มทำนาปีช่วงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จำมีการส่งน้ำเป็นรอบเวร อย่างไรก็ตามการใช้น้ำเขื่อนจะเป็นน้ำสำรองขอให้ชาวนาเน้นการใช้น้ำฝนเป็นหลักก่อน เพื่อรักษาน้ำต้นทุนไว้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง ในปีนี้มีพื้นที่เพาะปลูกนากว่า 1.2 แสนไร่ ไม้ผล 4 หมื่นไร่รวมบ่อปลา


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments