เชียงใหม่ “สันเขื่อนกลางแม่กวง”ยามฟ้าใสเมฆยกตัว มาชมหรือยัง

Share This:

เชียงใหม่ ชมวิวฟ้าเป็นฟ้าเมฆลอบสันเขื่อนกลาง เขื่อนแม่กวง มอง 360 เห็นตัวอ.ดอยเก็ด ธรรมชาติรังสรรกอนเมฆหลากหลายรูปแบบเป็นคลื่นเหมือนทะเล กับท้องฟ้าสีฟ้าตัดกันได้อย่างงดงาม กับสันเขื่อนแม่กวงและตัวอ่าง ภูเขาสีเขียวขจร กราบไหว้ขอพรพระเจ้าทันใจ ใครยังไม่ได้ชมสปริงเวย์ระบายน้ำสูง 390.00 เมตร (ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง)

ผู้สื่อข่าวภาพพาไปชมวิวจากตัวสันเขื่อนกลาง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อีกหนึ่งจุดที่มีวิวสวยงาม ทั้งในตัวอ่างเก็บน้ำ จากสันเขื่อน และบริเวณลานใกล้สปริงเวย์ จุดระบายน้ำล้น ที่สามารถชมด้านหน้าเขื่อนได้ 360 องศา สามารถมองเห็นตัวอำเภอดอยสะเก็ด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตลอดจนเทือก ที่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่ง ของตัวเขื่อน ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนสภาพอากาศจะมีก้อนเมฆที่กำลังรังสรร เป็นรูปบบต่างๆ สวยงาม โดยเฉพาะรูปคลื่น ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า และสีเขียวด้านล่างของต้นไม้ แม้กระทั่งวิวมองไปในอ่างที่มีน้ำและเขา ตัดกับท้องฟ้า ก้อนเมฆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา กับสายลมพัดเย็นอยู่ตลอดเวลา ส่วนใครที่มาจุดนี้จะมีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจไว้ให้กราบไหว้สักการะขอพรอีกด้วย


ทั้งใครหลายคนมักจะเดินทางไปชมเขื่อนฝั่งซ้าย ของสะพานแขวนคู่ ไม่ค่อยจะได้เดินทางมาชมบริเวณเขื่อนกลางเท่าไร เมื่อเข้าสู่ประตูเขื่อนแม่กวงให้ตรงไปตามเส้นทางผ่านสำนักฯ เพียงไม่กี่กิโลเมตร ก็จะพบกับสันเขื่อนกลาง ก็จะอันซีน ยิ่งในหน้าหนาวจะพบทะเลหมอกลอยพัดเข้ามาอยู่ในตัวอ่างเก็บน้ำที่งดงามมาก นักถ่ายภาพ สายเซลฟี่ จะไม่ควรพลาด

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา โครงการชลประทานแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงประพอบพิะเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งเป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำ ปิดกั้นลำน้ำแม่กวง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เขื่อนหลัก เขื่อนฝั่งขวา และเขื่อนฝั่งซ้าย ระดับสันเขื่อนสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 390 เมตร มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บ 15 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 204 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 148,400 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา สร้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยกรมชลประทาน เริ่มสำรวจออกแบบ และก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2520 พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพื่อขอใช้เงินกู้จากต่างประเทศ โดยขอกู้เงินจากญี่ปุ่น ในระหวาง พ.ศ. 2525 ถึงปี พ.ศ. 2530 รวมเป็นเงิน 7,000.5 ล้านเยน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงราชการที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538ในปี พ.ศ. 2558 กรมชลประทาน ได้เริ่มต้นดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร ด้วยงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท เพื่อผันน้ำจากลำน้ำแม่แตง และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มายังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments