เชียงใหม่ ชป.และทน. ตรวจสอบน้ำปิงไร้ขยะวัชพืชน้ำคุณภาพดี รับฤดูฝน

Share This:

เชียงใหม่ ชป. และ ทน. เชียงใหม่ Kick off สำรวจกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำปิงก่อนน้ำหลากฤดูฝนนี้ พร้อมตรวจคุณภาพน้ำหลังจากน้ำปิงเป็นสีแดงจากสาหร่ายสีเขียวได้ตาย แต่จากการตรวจวัดคุณภาพดี ไม่เกิดผลกระทบต่อน้ำปิง

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมนายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1(เชียงใหม่) ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำปิงบริเวณเขตพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อวางแผน Kick off ร่วมบูรณาการดำเนินการมาตราการปราบปราม ดำเนินการจัดเก็บใหญ่ตามแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝนปี2563ของจังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตามพร้อมประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ร่วมกันเร่งจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่และกรมชลประทานในการเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

ขณะเดียวกัน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1(เชียงใหม่) ร่วมลงตรวจสอบคุณภาพน้ำ หลังจากเกิดสาหร่ายเขียว จากสภาพอากาศร้อนน้ำมีน้อย จนทำให้เกิดเป็นสาหร่ายสีเขียว แลวได้ตายตามธรรมชาติ จนทำให้กลายเป็นสีแดง เบื้องต้นผลการตรวจหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ขัวเหล็ก และสะพานเม็งราย พบว่าออกซิเจน ละลายน้ำ อยู่ในเกณฑ์ดี วัดได้ 8.47,8.07และ9.12 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพน้ำสีเขียวอ่อน ปรากฎการณ์ความขุ่นเล็กน้อยอยู่ในช่วง 6.5-32 NTU


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments